ทำความสะอาดพื้นที่กิจกรรมให้เด็กบ้านราชวิถี (เต็มแล้ว)

มูลนิธิสุขภาพไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณ


คนละไม้คนละมือ เพื่อเด็กๆในสถานสงเคราะห์ มีสุขภาวะที่ดี

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 23 ธ.ค. 2561 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ตำบล : ทุ่งพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดงานอาสา

ทำความสะอาดพื้นที่กิจกรรมให้เด็กบ้านราชวิถี

รับสมัครจิตอาสา 
      ทำความสะอาดพื้นที่กิจกรรมให้เด็ก
      ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบานราชวิถี

 


      วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.2561  เวลา 8.30-12.00 น.  


       การทำกิจรรม ดังนี้ 
       1.ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ รอบๆสนามฟุตบอล 
       2.ขุดบ่อพักขยะ ขนาด กว้าง 2 x ยาว 3 xลึก 1 เมตร


..............................................................................................................


 สอบถาม   มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 (จันทร์-ศุกร์) 
.............................................................................................................. 


       สิ่งที่อาสาต้องเตรียมมาด้วย


       1. ถุงมือผ้า ป้องกันมือได้รับบาดเจ็บ
       2. กรรไกรตัดหญ้า (ถ้ามี)


..............................................................................................................


       
       กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อย แล้วส่งกลับมาที่มูลนิธิสุขภาพไทย 
       แฟกซ์ 0-2589-4243 , 0-2591-8092 กด 15
       หรือ e-mail : thaihof@gmail.com 
       ( การยืนยันรับอาสา จะพิจารณาจากใบสมัครที่ส่งกลับมูลนิธิสุขภาพไทย )


       ดำเนินงานโดย  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
                            มูลนิธิสุขภาพไทย

       สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 23 ธ.ค. 2561 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ตำบล : ทุ่งพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

แจ้งอาสาทุกท่าน ในขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเต็มตามจำนวนที่ต้องการแล้ว
จึงขอปิดรับสมัครนะครับ ... ขอขอบคุณชาวจิตอาสาทุกคนมา ณ ที่นี้ครับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-589-4243
E-mail : thaihof@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment