วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 62 อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า สร้างอาคารเอนกประสงค์ดิน ณ. หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม โอกาสหน้าเชิญร่วมกิจกรรมใหม่ครับ


ร่วมสร้างบ้านดินกัน

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 10 ก.พ. 2562 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หน่วยพิทักษ์ป่าหน่องยาว ตำบล : ตะนาวศรี อำเภอ : สวนผึ้ง จังหวัด : ราชบุรี 70180

รายละเอียดงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 62 อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า สร้างอาคารเอนกประสงค์ดิน ณ. หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

.

หลักการเหตุผล

 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ที่มีอยู่ใน ประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า  และหน่วยพิทักษ์ป่า ก็เปรียบเสมือนด่านที่คอย ดูแลปกป้องสัตว์ป่า ให้รอดพ้นจาก นายพรานและผู้ที่ต้องการล่าสัตว์  โดยหน่วยพิทักษ์ป่าจะกระจายอยู่รอบผืนป่าอนุรักษ์    


จากการที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้พาอาสาเข้าไปสัมผัสชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหนองยาว  ในช่วงเดือนมกราคม 58-61ที่ผ่านมา  ทำให้ ทางทีมอาสาที่เข้าไปร่วมกิจกรรม ได้เห็นถึง ความตั้งใจที่ทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า  ตั้งใจจะดูแลผืนป่า ดูแลสัตว์ป่าให้ดำรงอยู่   


แต่สภาพที่ทางทีมอาสาไปสัมผัสได้นั้น ทางหน่วยพิทักษ์ป่าได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐน้อยมาก เช่น รถประจำหน่วย ก็ไม่มี ต้องใช้รถส่วนตัวของ หัวหน้า   งบประมาณในการซ่อมบำรุงน้อย ประตูห้องน้ำ ก็ไม่มี    เงินเดือนเจ้าหน้าที่ น้อย    ฯลฯ 


ในช่วงที่ผ่านมาทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้ ชวนอาสาไปช่วยกันทำ ห้องน้ำ ไว้แล้ว 4 ห้อง ครั้งนี้ จึงชักชวนอาสาไปช่วยกัน สร้างอาคารเอนกประสงค์ให้ ทางหน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาวอีกครั้ง   เพื่อ ใช้เป็น อาคารเอนกประสงค์  ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆๆ 


             ดังนั้นทางอาสาบ้านดินไทย จึงเปิดรับสมัครอาสาไปช่วยกันสร้างบ้านดิน โดยรุ่นนี้มีชื่อว่า  “ อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า สร้างอาคารเอนกประสงค์ดิน

วันอาทิตย์ที่   10  กุมภาพันธ์ 2562

วันอาทิตย์ที่   10  กุมภาพันธ์ 2562 • 06.00 น. - 07.00 น.     นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)

 • 07.00 น. – 10.30 น.    เดินทางสู่ หน่วยพิทักษ์ป่า หนองยาว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 • 10.30 น. – 12.00 น.    กิจกรรมอาสา แบ่งกลุ่มทำงาน ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน

 • 12.00 น. – 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง

 • 13.00 น. – 15.30 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน ต่อ

 • 15.30 น. -  16.00 น.     พักผ่อน ทำความสะอาดอุปกรณ์

 • 16.00 น. -  19.00 น.     เดินทางกลับกทมโดยปลอดภัย

สวัสดิการ

สวัสดิการ 1. มีอาหาร  1 มื้อ

 2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – จุดทำกิจกรรม

 3. วิทยากร ในการ ทำบ้านดิน

 4. อุปกรณ์ในการทำบ้านดิน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ  1. ได้ช่วยกันสร้างอาคารเอนกประสงค์ดิน

 2. ได้ช่วยกันสร้างกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า

 3. ได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

 4. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำบ้านดิน

 5. ได้เพื่อนที่มีความคิดเดียวกัน

 6. ได้พักผ่อน

การเตรียมตัว

การเตรียมตัว 1. หมวก   สำหรับทำงาน

 2. มีโรคประจำตัวอะไร ก็เอายาไปด้วย แต่เป็นถ้าร่วมยาทั่วไปทีมงานเตรียมให้แล้วจ๊ะ

 3. เสื้อผ้าเปลี่ยนกลับ


การขึ้นรถ    นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 62    เวลา 06.00 - 07.00 น.

ค่าใช้จ่าย

   สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร


สมทบค่าใช้จ่าย


ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690  บาท


เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์


ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์


เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233


และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์


(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา


โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ

หมายเหตุ


การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม


ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน


หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย


หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ


หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์


หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 


ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้


หากแจ้งก่อนกิจกรรม 2-6วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้


หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้


 


(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

1

.

2

.

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 10 ก.พ. 2562 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หน่วยพิทักษ์ป่าหน่องยาว ตำบล : ตะนาวศรี อำเภอ : สวนผึ้ง จังหวัด : ราชบุรี 70180

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ารขึ้นรถ นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 06.00 - 07.00 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690 บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390 บาท

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment