อาสาสมัครเพื่อเด็ก บ้านเด็กอ่อนรังสิต

มูลนิธิสุขภาพไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณ


ร่วมใจมอบ “ของขวัญ” ให้ “เด็ก” ซึ่งเป็นของขวัญที่เด็กต้องการมากที่สุด คือ “อาสาสมัคร”

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 01 ก.พ. 2562 09:00 - พฤหัสบดี, 30 พ.ค. 2562 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 2040 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต คลอง 5 จ.ปทุมธานี ตำบล : บึงยี่โถ อำเภอ : ธัญบุรี จังหวัด : ปทุมธานี 12130

รายละเอียดงานอาสา

อาสาสมัครเพื่อเด็ก บ้านเด็กอ่อนรังสิต

รับอาสาสมัคร ระยะเวลา 4 เดือน (16 ครั้ง)
กิจกรรมอาสา : ดูแลเด็ก ชาย-หญิง  แรกเกิด - 2 ปี เป็นเพื่อนเล่น ป้อนข้าว เสริมทักษะตามวัย


     วัน เวลา ทำกิจกรรม ( เลือกวันใดวันหนึ่ง )
      -วันศุกร์    เวลา 9.00-12.00 น. 
      -วันเสาร์   เวลา 9.00-12.00 น.


คุณสมบัติพี่อาสา
1.มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อเด็ก มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
2. มีเวลาสัปดาห์ละครั้ง (3 ชั่วโมง) ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4 เดือน
3. อายุ 20 ปีขึ้นไป


ปฏิทินกิจกรรมอาสา
  -ปฐมนิเทศอาสา : เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นพี่อาสาในสถานสงเคราะห์
    (วันเวลาและสถานที่ของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่ง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
   -เริ่มงานอาสา : หลังจากการปฐมนิเทศอาสา เป็นต้นไป
   -ระยะเวลาการเป็นอาสา : 4 เดือน ( กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 )


กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้
   ท่านที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัคร กรุณาส่งใบสมัครของท่านมายังมูลนิธิสุขภาพไทย ซึ่งจะพิจารณาจากใบสมัครเท่านั้น โดย


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก..http://www.thaihof.org/page/4148
กรอกรายละเอียดใบสมัครของท่านให้เรียบร้อย และส่งกลับมายังมูลนิธิสุขภาพไทย e-mail: thaihof@gmail.com 

สอบถามเพิ่มเติมที่   มูลนิธิสุขภาพไทย
                        โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 มือถือ 087-5101687 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
                         อีเมล์ thaihof@gmail.com


สนับสนุนโดย         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 01 ก.พ. 2562 09:00 - พฤหัสบดี, 30 พ.ค. 2562 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 2040 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต คลอง 5 จ.ปทุมธานี ตำบล : บึงยี่โถ อำเภอ : ธัญบุรี จังหวัด : ปทุมธานี 12130

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-589-4243
E-mail : thaihof@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment