อาสาสมัครเพื่อเด็ก บ้านเฟื่องฟ้า

มูลนิธิสุขภาพไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณ


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจมอบ “ของขวัญ” ให้ “เด็ก” ซึ่งเป็นของขวัญที่เด็กต้องการมากที่สุด คือ “อาสาสมัคร”

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 07 ก.พ. 2562 09:00 - ศุกร์, 31 พ.ค. 2562 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 330 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ตำบล : ปากเกร็ด อำเภอ : ปากเกร็ด จังหวัด : นนทบุรี 11120

รายละเอียดงานอาสา

อาสาสมัครเพื่อเด็ก บ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

รับอาสาสมัคร ระยะเวลา 4 เดือน (16 ครั้ง)
กิจกรรม : ดูแลเด็กพิการ ชาย-หญิง อายุ 2 - 6 ปี ช่วยป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น สอนอ่านเขียน
วัน เวลา ทำกิจกรรม ( เลือกวันใดวันหนึ่ง )  • วันพฤหัสฯ  เวลา 9.00-12.00 น.

  • วันอาทิตย์  เวลา 14.00-16.30 น.


กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้
     การสมัครเป็นอาสาสมัคร กรุณาส่งใบสมัครมายังมูลนิธิสุขภาพไทยเท่านั้น โดย
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่..คลิก..http://www.thaihof.org/page/4148
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิสุขภาพไทย e-mail: thaihof@gmail.com


คุณสมบัติพี่อาสา
  1.มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อเด็ก มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
  2.มีเวลาสัปดาห์ละครั้ง (3 ชั่วโมง) ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4 เดือน (16 ครั้ง)
  3.อายุ 20 ปีขึ้นไป


ปฏิทินกิจกรรมอาสา
   -ปฐมนิเทศอาสา : เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นพี่อาสาในสถานสงเคราะห์
     (วันเวลาและสถานที่ของการปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
   -เริ่มงานอาสา : หลังจากการปฐมนิเทศอาสา เป็นต้นไป
   -ระยะเวลาการเป็นอาสา : 4 เดือน ( กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 )


สอบถามเพิ่มเติมที่          มูลนิธิสุขภาพไทย (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                               โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                               อีเมล์ thaihof@gmail.com


สนับสนุนโดย                กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                               สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 07 ก.พ. 2562 09:00 - ศุกร์, 31 พ.ค. 2562 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 330 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ตำบล : ปากเกร็ด อำเภอ : ปากเกร็ด จังหวัด : นนทบุรี 11120

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

หอประชุมบ้านเฟื่องฟ้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-589-4243
E-mail : thaihof@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment