ปันกัน ๑ne วัน : โลกสวยด้วยน้ำใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้านเต่าน้อยคอยรักษ์

โรงบ่มอารมณ์สุข

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่ร่วมแบ่งปัน


ปันกัน ๑ne วัน : โลกสวยด้วยน้ำใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้านเต่าน้อยคอยรักษ์
(ปันกัน ๑ne วัน อ่านว่า ปัน-กัน-วัน-วัน หรือ ปันกันหนึ่งวัน)

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 20 เม.ย. 2562 06:30 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 20 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตำบล : กร่ำ อำเภอ : แกลง จังหวัด : ระยอง 21190

รายละเอียดงานอาสา

ปันกัน ๑ne วัน : โลกสวยด้วยน้ำใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้านเต่าน้อยคอยรักษ์

ปันกัน ๑ne วัน : โลกสวยด้วยน้ำใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้านเต่าน้อยคอยรักษ์
(ปันกัน ๑ne วัน อ่านว่า ปัน-กัน-วัน-วัน หรือ ปันกันหนึ่งวัน)

กิจกรรม : วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
ตั้งแต่เพลา : ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา เย็น
กิจกรรม : ไปเช้า - เย็นกลับ


ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เกาะมันใน ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์ รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์

- หัวข้อ “ปันเวลา บ้านน้องเต่า”
- ชื่อ-นามสกุล
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วัน-เดือน-ปีเกิด
- เบอร์ติดต่อกลับ
- อีเมลล์/เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔ โอนเงินจำนวน ๘๙๐ บาท (แปดร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อยืนยัน

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูป สลิ๊ป attach file ส่งมาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

การโอนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
*** ผ่อนจ่ายได้ ปรึกษากันได้ จะได้ผ่อนหนักเป็นเบา ขอแต่อย่าเทเรานะ ***

กิจกรรมทำอะไร ฤ
- ชวนกันร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้านน้องเต่าทะเล (บ่ออนุบาลเต่าทะเล) จัดการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ รวมถึงร่วมด้วยช่วยกันจัดการแหล่งกักเก็บน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ เตรียมการก่อนฤดูมรสุมจะมา ทางเราจึงอยากชวนผู้สนใจมาร่วมกันแบ่งปันวันดีๆเพื่อก่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาล ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักได้รับการสนับสนุน ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์จาก ทุกๆท่าน  • กิจกรรม “ปันกัน ๑ne วัน” หรือปันกันหนึ่งวันคือการชวนอาสาและผู้มีใจรักษ์ ออกมาทำกิจกรรม ออกมาแบ่งปัน ในหลากรูปแบบแต่ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
รับกี่ท่าน
ตอบ รับจำนวนจำกัด แค่ ๒๐ ท่าน
รับถึงเมื่อไหร่เจ้าคะ ก็ รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม ด่วนสมัครกันมาเถิดหนา

กิจกรรมโดยสังเขป

วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๖.๓๐ น. ภารกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง อาสาดูแลตัวเอง
จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดัรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาสาเตรียมมื้อกลางวัน กับข้าว กับปลา อาหารว่างกาฟง-กาแฟแล้วแต่ปัจจัยที่ท่านพึงมีและหวัง /ลงเรือข้ามเกาะ เพื่อเตรียมกิจกรรม (กิจกรรมช่วงนี้ ขึ้นกับความเหมาะสมตามสถานการณ์)
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้านน้องเต่าน้อยคอยรักษ์
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น.(โดยประมาณ) กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โรงบ่มอารมณ์สุข
Fill your Way : Fill your Day : Fill Your Happiness

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมค่าใช้จ่ายคนละ
๘๙๐ บาท/คน (แปดร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน)
ผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง
๖๙๐ บาท/คน (หกร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน)

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง


- คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
- คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงินขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
- อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
- พาหนะในการเดินทางและเชื้อเพลิงทุกชนิด (รถ และ เรือ)
กรุงเทพฯ-เกาะมันใน-กรุงเทพฯ (รถตู้)
- อุปกรณ์ทำกิจกรรม (สีต่างๆ)


 


 
ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
- เปิดใจ
- ครีมกันแดด


- ยาประจำตัว
- แก้วหรือกระบอกน้ำ (เพื่อลดการก่อขยะ)


 
สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล์ นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw


 

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 20 เม.ย. 2562 06:30 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 20 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตำบล : กร่ำ อำเภอ : แกลง จังหวัด : ระยอง 21190

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

แจ้งนัดหมาย สมาชิก สมัครกิจกรรม

รถตู้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย : ๘๙๐ บาท/คน
- รถตู้ และเชื้อเพลิง
- เรือ
- อุปกรณ์ทำกิจกรรม
- อาหารกลางวัน
*** ค่าใช้จ่ายบางส่วนมอบเป็นเงินทุนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เต่าน้อยต่อไป ***

* * * ด้วยเหตุจากเราขาดงบประมาณในการทำกิจกรรมแต่อยากชวนทำกิจกรรม จึงมีค่าใช้จ่าย โดยผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้ง ตัง และกำลัง * * *

กรณีเดินทางไปด้วยตนเอง สถานที่นัดหมาย ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ค่าใช้จ่ายท่านละ ๖๙๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : โรงบ่มอารมณ์สุข
เบอร์ติดต่อ : 081-515 8564
E-mail : sunday2309@hotmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment