หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ถอนคำสาป


หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ถอนคำสาป
ในวงเล็บเปิด ถอนต้นสาปเสือ ปรุงเส้นทางธรรมชาติ

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 21 มิ.ย. 2562 21:00 ถึง อาทิตย์, 23 มิ.ย. 2562 21:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 39 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 48 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : อังคาร, 18 มิ.ย. 2562 00:00

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง ตำบล : บ้านบัว อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด : ชัยภูมิ 36120

รายละเอียดงานอาสา

หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ถอนคำสาป

หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ถอนคำสาป
ในวงเล็บเปิด ถอนต้นสาปเสือ ปรุงเส้นทางธรรมชาติ
วันศุกร์ที่ ๒๑(ตอนเย็น) – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งพัน-ห้าร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

* * * ห ม า ย เ ห ตุ ที่ ม า ข อ ง คำ * * *
ดอกไม้ในที่ลับตา : ดอกไม้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นดอกไม้ของยังให้ความสวยงามอยู่ดี เช่นเดียวกับการทำดี แม้ไม่มีใครเห็นแต่ความดีก็ยังอยู่ ดังนั้นหากจะทำดีทำไปเลย โดยไม่ต้องเอามาอวด ที่มาของชื่อ จากเพลง ดอกไม้ในที่ลับตา ของวงนั่งเล่น

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com
( * * สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น* * )

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
๐.แจ้งชื่อกิจกรรม "ปันเวลา ทุ่งกะมัง๖๒"
๑.เพศ / คำนำหน้านาม (จัดสรรห้องพัก)
๒.ชื่อ-นามสกุล
๓.ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
๔.วันเดือนปีเกิด (เพื่อทำประกันการเดินทาง และจะเก็บเป็นความลับ)
๕.เบอร์ติดต่อกลับ
๖.อีเมล์/ facebook ของผุ้เข้าร่วม


๓.รอการตอบกลับ อีกครั้ง เพื่อแจ้งเลขบัญชีธนาคาร

๔.เมื่อสมัครมาแล้วและได้รับการตอบกลับ
โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อทางโครงการได้ทุนส่วนหนึ่งนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทางและเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมสมัครกิจกรรม
โอนคนละ ๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งพัน-ห้าร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

** แจ้งหลังจากสมัคร**

๕.เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสำเนา/ถ่ายรูป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง


ทำ อ ะ ไ ร
กิจกรรมลงมือทำ ร่วมด้วยช่วยกัน
- ชวนอาสามาลงมือถอนต้นสาปเสือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและมีหญ้าไว้สำหรับสัตว์กินพืช
- ศึกษาธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเขียว-ทุ่งกะมัง

ทำ ไ ม ต้ อ ง ถ อ น หรือ ถ อ น ทำ ไ ม
ต้นสาปเสือมีคุณประโยชน์ก็จริง แต่หากมากเกินก็ไม่มีประโยชน์ หรือหากขึ้นไม่ถูกที่ก็ทำลาย เป็นวัชพืช และจะคลุมดินจนหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารสัตว์ไม่สามารถขึ้นได้
ไม่ต้องการคำแนะนำใดๆจาก นักอุดมการณ์วิทยา แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างโปรดหุบปาก

ผ ล ที่ ไ ด้
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วแล้วส่งผลถึงการฟื้นตัวของป่าไม้ในธรรมชาติแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นส่วนช่วยสัตว์ป่าให้มีชีวิตรอดด้วย อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในเขตบังเกิดประโยชน์หลายต่อในการลงมือทำ
กำ ลั ง ใ จ : ในแง่ของผู้เข้าร่วม นอกจากได้ลงมือแบ่งปัน ด้วยวิธีลงมือทำ ส่งถึงสัตว์ป่าในธรรมชาติการช่วยฟื้นฟูดูแลป่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว ยังได้เติมเต็มมิตรภาพระหว่างกันของมิตรจิตอาสาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเพียงแค่ผู้เข้าร่วม “ เ ปิ ด ” ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

ลั ก ษ ณ ะ กิ จ ก ร ร ม
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข” ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกระมัง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วม เติมความสุข และปรับปรุงทางงศึกษาธรรมชาติเพื่อให้แหล่งเรียนรู้และถิ่นหากินของสัตว์ในธรรมชาติต่อๆไป
*** การลงมือทำกิจกรรม ขอให้อาสาสวมรองเท้าแบบปิดเท้ามิดชิดเพื่อความปลอดภัย***


กำหนดการ
หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ถอนคำสาป
ในวงเล็บเปิด ถอนต้นสาปเสือ ปรุงเส้นทางธรรมชาติ
วันศุกร์ที่ ๒๑(ตอนเย็น) – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ ๒๑ (ตอนเย็น) มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๑.๓๐ น. ภาระกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ)
๒๒.๐๐ น. ล้อหมุน พร้อมเดินทาง สู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง
(นอนบนรถตู้)

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๖.๓๐ น. แวะชมตลาดยามเช้า ทุ่งลุยลาย/ชมภูกระดึงจากภูเขียว
๐๗.๐๐ น. เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง
๐๘.๐๐ น. มื้อเช้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง (๑)
๐๙.๐๐ น. อาสารู้จักกัน/แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ ลงกาย ลงแรง ถอนคำสาป (ถอนต้นสาปเสือ) ภาค ๑
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง(๒)
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลงกาย ลงแรง ถอนคำสาป (ถอนต้นสาปเสือ) ภาค ๒
กิจกรรมหอบรักไปห่มป่า นักสืบนิเวศศึกษาทุ่งกะมัง
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๓)
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักให้ป่าฟื้น คืนสุข ชวนคุย ชวนชม
บนพื้นดินมีหิงห้อยฟ้าระยิบดวงดาราท่องจักรวาล ณ ราตรีกาล
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า (๔)
๐๘.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/เก็บสัมภาระ กลับ กรุงเทพฯ /ลาพื้นที่ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (อาสาดูแลตนเอง)
๒๑.๐๐ น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โรงบ่มอารมณ์สุข : โลกสวยด้วยน้ำใจ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๓๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
- เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
- ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
- กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
- ครีมกันแดด
- เสื้อกันหนาว กลางคืนอากาศจะหนาว
- ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com
081-515 8564 : นุ้งนิ้ง

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 21 มิ.ย. 2562 21:00 ถึง อาทิตย์, 23 มิ.ย. 2562 21:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 39 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 48 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : อังคาร, 18 มิ.ย. 2562 00:00

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง ตำบล : บ้านบัว อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด : ชัยภูมิ 36120

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

แจ้งนัดหมายอีกครั้ง

รถตู้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคนละ
ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งพัน-ห้าร้อย-ห้าบาทถ้วน)
โครงการขอรับเฉพาะอาสาที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขบนรถคันเดียวกัน
- ขออนุญาตไม่รับผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆ ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านครับไม่แวะรับรายทาง
เว้นแต่ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และใกล้เคียงเท่านั้นและเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยตนเอง
คนละ ๑๑๐๐ บาท (หนึ่งพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง

- คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
- คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงินขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
๑.อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
๒.รถตู้ กรุงเทพฯ-เขตรักษาพันธุ์ฯ-กรุงเทพฯ
๓.น้ำมัน
๔.ค่าบำรุงที่พัก
๕.ค่าเข้าเขตฯ
๖.ค่าวิทยากร
๗.ค่าอาหาร (๔ มื้อ)
๘.อื่นๆ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา ป้ายชื่อ


ห้องนอน เป็นเรือนนอนรวม แยกชาย หญิง มีที่นอน หมอนผ้าห่มพร้อม

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : โรงบ่มอารมณ์สุข
เบอร์ติดต่อ : 081-515 8564
E-mail : sunday2309@hotmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment