อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ชมทุ่งดอกกระเจียว

กฤษณ์อาสา

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณอาสาทุกท่าน


ทุ่งกะมัง

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 13 ก.ค. 2562 07:00 ถึง อาทิตย์, 14 ก.ค. 2562 18:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 35 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบล : หนองขาม อำเภอ : คอนสวรรค์ จังหวัด : ชัยภูมิ 36140

รายละเอียดงานอาสา

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ชมทุ่งดอกกระเจียว

เขตรักษพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวดูแลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง เก้ง กวาง และเนื้อทราย เป็นต้นโดยปล่อยสัตว์ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ สามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้เอง ได้มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สถานที่น่าสนใจในเขตรักษาพันธุ์ฯ ได้แก่

ทุ่งกระมัง เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว แหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์กินพืช เมื่อปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2535โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นในบริเวณนี้ เช่น เก้ง กวาง กระจง และนกต่าง ๆ มีการจัดทำดินโป่งในบริเวณทุ่งกะมังเพื่อให้สัตว์มากินดินโป่งและเผาแปลงทุ่งหญ้าเพื่อให้เกิดหญ้าระบัดเป็นอาหารของเก้ง กวางในช่วงฤดูแล้ง บนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกะมัง มีพระตำหนักที่ประทับอยู่เหนืออ่างน้ำ ทุ่งกระมัง. จะไม่เปิดให้เข้าทัศนศึกษาตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่อุดมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ก็เสมือนการเข้ามารบกวนธรรมชาติ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจริง ๆ
ลำน้ำพรม ไหลคดเคี้ยวอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทางด้านเหนือ ด้านทิศตะวันออกมีลำห้วยดาดหรือลำโดกเป็นห้วยสายหลักที่ทำให้น้ำพรมตอนล่างจากเขื่อนจุฬาภรณ์ซึ่งผันน้ำลำน้ำพรมเดิมไปผลิตกระแสไฟฟ้า ไหลออกสู่พื้นที่บริเวณลำสุ มีน้ำไหลตลอดปี บนลำน้ำพรมมีลานจันทร์ซึ่งประกอบด้วยลานหิน วังน้ำลึกที่คดเคี้ยว ดูสงบ ร่มรื่น
ลานจันทร์และตาดหินแดง ลานจันทร์มีลักษณะเป็นลานหินกว้างในลำน้ำพรม มีน้ำไหลผ่านตลอดปี เป็นบริเวณร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่น้อย เพราะมีป่าดิบขึ้นอยู่รอบ ๆ มีพวกมอส เฟิร์น หวาย พลู และว่านต่าง ๆ หลายชนิด ถ้าเดินเรียบไปตามลำน้ำจะพบหินสีแดง ซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่า ตาดหินแดง ทั้งลานจันทร์และตาดหินแดง เหมาะสำหรับพักผ่อนร่มรื่นและสวยงาม
บึงแปน มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 900 เมตร สภาพภูมิประเทศทุ่งหญ้าคล้ายทุ่งกะมัง แต่มีลักษณะเป็นทุ่งราบเรียบและอยู่ในที่ลุ่มต่ำ มีน้ำเจิ่งนองในฤดูฝน ในฤดูแล้งมีหนองน้ำอยู่กลางทุ่ง บึงแปนตั้งอยู่กลางพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าภูเขียวค่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุม สังเกตได้จากมีร่องรอยด่านสัตว์มากมาย
น้ำตกตาดคร้อ เป็นน้ำตกสูงใหญ่อยู่ทางทิศใต้ของทุ่งกะมัง ใกล้กับศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่อำเภอหนองบัวแดง น้ำจากน้ำตกจะไหลลงสู่ลำน้ำสะพุง
น้ำตกห้วยหวาย อยู่ห่างจากบึงแปน 6 กิโลเมตร เป็นน้ำตก 3 ชั้น สูงชั้นละ 20 เมตร ตรงบริเวณช่องเขาขาด อยู่ระหว่างเขาภูน้อย และเขาภูเขียวใหญ่

#ภารกิจอาสา
1.ปลูกป่าเพื่อสัตว์ป่า
2ทำโป่งเพื่อแหล่งอาหารของสัตว์ป่า

#กำหนดการ
วันศุกร์ที่12ก.ค2562 นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานนีBTSอารีย์
19.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ เป็นต้นไป
21.00น.ออกเดินทางสู่ อุทยานป่าหินงามชมทุ่งดอกกระเจียว
04.00น.ถึงทำธุระส่วนตัว
05.00น.นั้งรถรางขึ้นชมทุ่งดอกกระเจียว
09.00น.ลงมารับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)
09.30น.เดีนทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
11.30น.แวะรับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง)
12.30น.ถึงอุทยาน ทำภารกิจ
16.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00น.ชมทุ่งกระมัง
18.00น.รับประทานอาหารเย็นมื้อที่1
19.00น.นั้งรถกระบะส่องสัตว์ศึกษาธรรมชาติ
21.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์
06.00น.ทำธุระส่วนตัว
06.30น.ออกเดินทางไปลานจัน ชมความงามศึกษาธรรมชาติ
08.00น.กลับที่พักทานอาหารเช้า มื้อที่2
10.00น.ออกเดินทางกลับ แวะ สถานที่ต่างๆตามความเหมาะสม
19.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 13 ก.ค. 2562 07:00 ถึง อาทิตย์, 14 ก.ค. 2562 18:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 35 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบล : หนองขาม อำเภอ : คอนสวรรค์ จังหวัด : ชัยภูมิ 36140

การเดินทาง

แผนที่ Google Mapคำอธิบายสถานที่จัดงาน

เขตรักษาพันธุ์และสัตว์ป่าภูเขียว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รับสมัคร30ท่าน
ค่าสมัครกิจกรรมท่านละ1590บาท

โอนครั้งที่แรกตอนสมัคร790
โอนครั้งที่2ก่อนเดินทาง10วัน 800
รวม2ครั้ง1590บาท

1.ค่ารถตู้ไปกลับ
2.ค่าอาหาร2มื้อ
3.ค่าเข้าอุทยาน
4.ค่าที่พักอุทยานภูเขียว
5.ค่าอุปกรณ์ ทำโป่ง
6.ค่าต้นกล้า

ค่าใช่จ่ายที่ต้องจ่ายเอง
1.ค่าเข้าอุทยานป่าหินงาม40บาท
2.ค่ารถรางขึ้นชมทุ่งดอกกระเจียว30บาท
3.ค่าอาหารบางมื้อ
4.ค่ารถกระบะส่องสัตว์หารเฉลี่ยกันคันละ500นั้งได้20ท่าน

วิธีการสมัคร
1.กดสมัครได้ที่นี่ก่อนเพื่อสะสมชั่วโมงงานอาสา
2..โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4.รอการยืนยันการตอบรับ

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.เสื้อแขนยาว
3.ร้องเท้าผ้าใบ
4.ยารักษาโรค
5.เสื้อกันฝน ร่มกันฝน

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : กฤษณ์อาสา
เบอร์ติดต่อ : 0922596818สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


วัชระ โสภาศรี (อาสา)
2 months ago

สวัสดีครับผมชื่ออาร์มนะครับผมเคยทำจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนได้ไปร่วมโครงการที่จังหวัดเลยอำเภอภูเรือได้เข้าหาชุมชนและได้แบ่งปันความสุขจากการได้ช่วยเหลืออุปกรณ์และของใช้ต่างๆและมีโครงการไปเช้าเย็นกลับของจิตอาสาพัฒนาวัดที่จังหวัดปทุมธานีได้ทาสีวัดผนังกำแพงวัดและตัดต้นไม้ทำความสะอาดพื้นและลานวัดผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมโครงการที่ที่ผ่านมาได้พบเจอเพื่อนๆต่างสาขาต่างคณะต่างมหาลัยได้รู้จักเพื่อนมากมายและความสุขจากการได้ร่วมกิจกรรมผมเห็นว่ามีธนาคารจิตอาสาโครงการเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิเพื่อเข้าอุทยานผมมีความตื่นเต้นที่จะได้ไปร่วมโครงการกับพี่ๆทุกคนครับ