อาสาสอนน้องโรงเรียนสองบาท@ศูนย์เพลินวัย

forOldy - ร้านคุณตาคุณยาย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ - forOldy ขอขอบคุณค่ะ


มาสอน มาเล่น ระบายสี

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 26 พ.ค. 2562 09:00 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 5 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โครงการเพื่อผู้สูงอายุ-forOldy (ศูนย์เพลินวัย) ตำบล : รามอินทรา อำเภอ : คันนายาว จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10230

รายละเอียดงานอาสา

อาสาสอนน้องโรงเรียนสองบาท@ศูนย์เพลินวัย

แรงบันดาลใจของผู้จัด :  ศูนย์เพลินวัยเป็นสถานที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ได้มีสถานที่ทำกิจกรรมพบปะสังสรรค์ และสื่อสารกัน


ความสำคัญของกิจกรรม :  โรงเรียนสองบาทเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์เพลินวัย ที่สร้างพื้นที่ให้กับเด็กๆ ลูกหลาน สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนนวมินทร์ 88 ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน


รูปแบบกิจกรรม : เป็นการสอนเด็กๆ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยผ่านงานศิลปะต่างๆ ให้เด็กได้เพลิดเพลิน สนุกสนาน  มีสมาธิและมีความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น


กำหนดการ : ในช่วงเช้าของวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เดือนละครั้ง


การเตรียมตัว : เด็กๆ เตรียมของตามที่คุณครูแจ้งไว้แต่ละครั้ง และเตรียมเงิน 2 บาท เพื่อแสดงความจำนงในการเข้าเรียนในแต่ละครั้ง


สภาพและบรรยากาศของกิจกรรม : เด็กๆ นั่ง นอน เรียน เล่น ในอาคารโล่ง มีประตูรอบด้าน

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 26 พ.ค. 2562 09:00 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 5 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โครงการเพื่อผู้สูงอายุ-forOldy (ศูนย์เพลินวัย) ตำบล : รามอินทรา อำเภอ : คันนายาว จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10230

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ-forOldy

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : คุณอรนุช เลิศกุลดิลก
เบอร์ติดต่อ : 0875915658
Line : nunuch22
E-mail : foroldy@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment