อาสาสร้างสุขให้เด็กบ้านเด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6)

มูลนิธิสุขภาพไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณอาสาทุกคนค่ะ


ขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเพื่อนเล่น ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ชวนอ่านหนังสือ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ และที่วิเศษสุดคือ การสร้างสายสัมพันธ์ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตแบบครอบครัวอันอบอุ่น

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 22 มิ.ย. 2562 09:00 - เสาร์, 21 ก.ย. 2562 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 540 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) จ.ปทุมธานี ตำบล : รังสิต อำเภอ : ธัญบุรี จังหวัด : ปทุมธานี 12110

รายละเอียดงานอาสา

อาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

ใจสุข จิตอาสา
สมัครเป็นอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์


          มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548ปัจจุบันมีเป้าหมายใน  5 สถานสงเคราะห์ 
          จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิสุขภาพไทย พบว่า อาสาสมัคร 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน เพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็นประจำต่อเนื่องกัน 16 ครั้ง ช่วยให้เด็กมีสมาธิเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กพูดได้เร็วขึ้น ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น  


          มูลนิธิสุขภาพไทยขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเพื่อนเล่น ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ชวนอ่านหนังสือ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ และที่วิเศษสุดคือ การสร้างสายสัมพันธ์ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตแบบครอบครัวอันอบอุ่น ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) จ.ปทุมธานี โดยอาสาต้องมาดูแลเด็กๆสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อเนื่องกัน 16 ครั้ง (ประมาณ 4 เดือน)โดยท่านเลือกทำหน้าที่อาสาสมัครได้ในวันเวลาต่อไปนี้


           @ วันศุกร์    เวลา  9.00-12.00 น.  ต้องการอาสา 20 คน


           @ วันเสาร์   เวลา  9.00-12.00 น.  ต้องการอาสา 20 คน


วิธีสมัคร

1.ลงทะเบียนในระบบของธนาคารจิตอาสา
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3.ส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิสุขภาพไทย
   -อีเมล์ thaihofgmail.com
   -แฟกซ์ 02-589-4243 , 02-591-8092 กด 15
 


@ อาสาสมัครทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาสาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและคัดกรองอาสา
    ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-13.00 น.
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) จ.ปทุมธานีดาวน์โหลดใบสมัคร..คลิกที่นี่ 

 


สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                                 โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                                  อีเมล์ thaihof@gmail.com


สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                             สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)


 

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 22 มิ.ย. 2562 09:00 - เสาร์, 21 ก.ย. 2562 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 540 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) จ.ปทุมธานี ตำบล : รังสิต อำเภอ : ธัญบุรี จังหวัด : ปทุมธานี 12110

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

อาคารอำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-589-4243
E-mail : thaihof@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment