วิทยากรจิตอาสาอบรมความรู้ประชาชน

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

(งานอาสานี้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก ข้อมูลไม่ครบถ้วน)


การให้และการแบ่งปันคือความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 26 ส.ค. 2562 13:00 - พุธ, 30 ก.ย. 2563 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 115 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองเตย อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดงานอาสา

อบรมความรู้ประชาชน

        ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้คนในสังคม   ซึ่งแต่ละคนก็มีโอกาสและข้อจำกัดของโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป  เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็น   


        สถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   โดยศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC(Distance Education Institue  Services  Learnig Center) ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลิดชีวิต ในรูปลักษณะของ "การอบรมประชาชน" ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประกอบอาชีพและการทำงาน   ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีในชีวิตประจำวัน  หัวข้อละ 3 ชั่วโมงโดยประมาณ(ซึ่งหากมีเนื้อหา หรือจำเป็นต้องฝึกทักษะอาจสามารถใช้เวลาได้มากกว่า  จึงขอเชิญจิตอาสาที่มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ มาร่วมแบ่งปันผ่านกิจกรรมอบรมประชาชนของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC (สามารถดูข้อมูลและกิจกรรมของศุนย์ฯ ได้ที่ facebook page ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC


        สำหรับการดำเนินงานนั้น  เมื่อมีการรับสมัครและคัดเลือกวิทยากรในหัวข้อที่เหมาะสมแล้วศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC จะจัดประชุมชี้แจงและวางแผนร่วมกับวิทยากรจิตอาสา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ


       1. วันและเวลาในการจัดกิจกรรมรวม


       2. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมและคุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม


       3. สิ่งที่ต้องประสานและเตรียมการ /ผู้รับผิดชอบ


       4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าวัสด อุปกรณ์การฝึก (ถ้ามี) เป็นต้น


        

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 26 ส.ค. 2562 13:00 - พุธ, 30 ก.ย. 2563 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 115 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองเตย อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร

รถเมล์สาย ปอ. 11 รถเมล์ สาย 2 38 40 48
BTS ลงสถานีเอกมัย
มีที่จอดรถรอบอาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : เชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
เบอร์ติดต่อ : 081 4476866

ชื่อ : วรวรรณ ชิตพยัคฆ์
เบอร์ติดต่อ : 081 7117261
E-mail : dei_ condised@dei.ac.thสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment