วิทยากรจิตอาสาอบรมความรู้ประชาชน

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

(งานอาสานี้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก รายละเอียดไม่ถูกต้อง)


การให้และการแบ่งปันคือความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 26 ส.ค. 2562 13:00 - อาทิตย์, 30 ส.ค. 2563 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองตัน อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดงานอาสา

1. กิจกรรม เป็นอบรมความรู้หรือทักษะให้กับประชาชน หัวข้อละประมาณ 2-3 ชม.

การปฏิบัติงานของวิทยากรจิตอาสา


          การทำงานกับภาคราชการ /สถานศึกษา ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและระเบียบในการเบิกจ่าย  หลายๆครั้ง หลายสถานการณ์ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีจิตอาสา ซึ่งสถาบันการศึกษาทางไกลได้พยายามอย่างยิ่งในการแสวงหาเครือข่ายอาสาสมัครที่มีคุณภาพ  และก็ได้พบศูนย์รวมข้อมูลจิตอาสา คือ “ธนาคารจิตอาสา” จึงได้ประสานงานธนาคารจิตอาสาเพื่อการได้มาซึ่งอาสาสมัครวิทยากรจิตอาสา โดยมีการะบวนการ ดังนี้ 1. รับข้อมูล และคำชี้แจงจากธนาคารจิตอาสา

 2. จัดทำคู่มือและแนวทางการได้มาซึ่งอาสาสมัครที่ปรึกษาการเรียนรู้

 3. ร่วมกับธนาคารจิตอาสา ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 4. จัดทำประกาศรับสมัครวิทยากรจิตอาสา บนเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสา

 5. รับสมัคร คัดกรองวิทยากรจิตอาสา


    6 ประชุมชี้แจงและวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน  1. วิทยากรจิตอาสา ร่วมกับศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้จัดกิจกรรมตามแผน

 2. ประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม


 


คุณสมบัติวิทยากรจิตอาสา 1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญ เชี่ยวชาญในหัวข้อหรือกิจกรรมนั้นๆ

 2. มีความพร้อมอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือหลักในการจัดกิจกรรม


              (หากจำเป็นต้องขนอุปกรณ์/เครื่องมือ ทางศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ยินดีจัดรถรับ- ส่ง)


 


สถานที่จัดกิจกรรม


ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ชั้น 3  อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)   ถนนสุขุมวิท   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร


 


ระยะเวลาการปฏิบัติงาน


          วันเวลา และกำหนดการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตกลงร่วมกัน


 


สิ่งที่วิทยากรจิตอาสาจะได้รับ 1. ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาน

 2. เกียรติบัตรวิทยากรจิตอาสา การศึกษาทางไกลสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 


          

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 26 ส.ค. 2562 13:00 - อาทิตย์, 30 ส.ค. 2563 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองตัน อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร

รถเมล์สาย ปอ. 11 รถเมล์ สาย 2 38 40 48
BTS ลงสถานีเอกมัย
มีที่จอดรถรอบอาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : เชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
เบอร์ติดต่อ : 081 4476866

ชื่อ : วรวรรณ ชิตพยัคฆ์
เบอร์ติดต่อ : 081 7117261
E-mail : dei_ condised@dei.ac.thสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment