วิทยากรจิตอาสาอบรมความรู้ประชาชน

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

(งานอาสานี้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก ข้อมูลไม่ครบถ้วน)


การให้และการแบ่งปันคือความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 26 ส.ค. 2562 13:00 - อาทิตย์, 30 ส.ค. 2563 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 1272 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 2 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองตัน อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดงานอาสา

1. กิจกรรม เป็นอบรมความรู้หรือทักษะให้กับประชาชน หัวข้อละประมาณ 2-3 ชม.

ลักษณะของกิจกรรม


เป็นวิทยากรอบรมความรู้ หรือทักษะในหัวข้อที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การทำงานหรือการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชน  ครั้งละ 3 ชั่วโมง (อาจมาหกหรือน้อยกว่านี้ ตามขอบข่ายเนื้อหา หรือระยะเวลาการฝึก  หากมีความจำเป็นอาจจัดต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ครั้ง


 คุณสมบัติวิทยากรจิตอาสา  1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญ เชี่ยวชาญในหัวข้อหรือกิจกรรมนั้นๆ

  2. มีความพร้อมอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือหลักในการจัดกิจกรรม


     (หากจำเป็นต้องขนอุปกรณ์/เครื่องมือ ทางศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ยินดีจัดรถรับ- ส่ง)


สถานที่จัดกิจกรรม


ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ชั้น 3  อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)   ถนนสุขุมวิท   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร


ระยะเวลาการปฏิบัติงาน


          วันเวลา และกำหนดการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตกลงร่วมกันระหว่างวิทยากรจิตอาสา และสถาบันการศึกษาทางไกล


วิธีการดำเนินการ


          1. สถาบันการศึกษาทางไกล ร่วมวางแผนและกำหนดหัวข้ออบรม รายละเอียดการอบรม  เช่น จำนวน ชั่วโมง  วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบ  ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา


           2. สถาบันการศึกษาทางไกล ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้ารรับการอบรม


           3. สถาบันการศึกษาทางไกล ร่วมกับวิทยากรจิตอาสาจัดกิจกรรมอบรมร่วมกันตามแผนที่กำหนด


 


สิ่งที่วิทยากรจิตอาสาจะได้รับ  1. ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาน

  2. เกียรติบัตรวิทยากรจิตอาสา การศึกษาทางไกลสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 


          

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 26 ส.ค. 2562 13:00 - อาทิตย์, 30 ส.ค. 2563 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 1272 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 2 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองตัน อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร

รถเมล์สาย ปอ. 11 รถเมล์ สาย 2 38 40 48
BTS ลงสถานีเอกมัย
มีที่จอดรถรอบอาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : เชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
เบอร์ติดต่อ : 081 4476866

ชื่อ : วรวรรณ ชิตพยัคฆ์
เบอร์ติดต่อ : 081 7117261
E-mail : dei_ condised@dei.ac.thสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment