วิทยากรจิตอาสาอบรมประชาชน

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

(งานอาสานี้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก ข้อมูลไม่ครบถ้วน)


การให้เป็นความสุขของทั้งของผู้ให้และผู้รับ ขอเชิญผู้มีความรู้ ทักษะ มาร่วมแบ่งปันและส่งต่อทักษะ ประสบการณ์ ในเรื่องราว หัวข้อ เนื้อหาดีๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 18 ส.ค. 2562 10:00 - 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 24 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 5 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองเตย อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดงานอาสา

การให้คือความสุขใจ

                  การให้ คือการเสียสละ ที่นำมาซึ่งความสุขทั้งของผู้ให้และผู้รับ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.  ต้องการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการนำความสุข จากวิทยากรจิตอาสา  แบ่งปันสู่ประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

วิทยากรจิตอาสา

วิทยากรจิตอาสา คือผูเชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้รู้ ในเนื้อหาหรือทักษะประสบการณ์ใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิต  การประกอบอาชีพการงานกับผู้คนที่สนใจ  เพื่อช่วยให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

กิจกรรมอบรมประชาชน

กิจกรรมอบรมประชาชน  เป็นการให้ความรู้  ทักษะ  เพื่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  และ /หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ การงาน  โดยจัดเป็นหัวข้อสั้นๆ ประมาณ 3 ชั่วโมง  โดยเนื้อหาจบในตัว  กรณีที่จำเป็นอาจจัดได้มากกว่า 1 ครั้ง  ซึ่งช่วยให้ประชานมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล  ความรู้และทักษะที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาตนเอง  ชุมชนและสังคม

การดำเนินงาน

undefined

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 18 ส.ค. 2562 10:00 - 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 24 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 5 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตำบล : คลองเตย อำเภอ : คลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร4 ศูนย์วิทยาศตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท หรือรู้จักกันดีว่า "ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย"

มีรถเมล์ผ่านหลายสาย เช่น สาย 2 38 40 ปอ. 11 เป็นต้น
BTS สถานีเอกมีย
มีที่จอดโดยรอบอาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : เชาวลิต ธาดาสิทธิเวท
เบอร์ติดต่อ : 081 4476866

ชื่อ : วรวรรณ ชิตพยัคฆ์
เบอร์ติดต่อ : 081 7117261
E-mail : dei_ condised@dei.ac.th

ชื่อ : ปิยะณัฐ บูรณ์เจริญ
เบอร์ติดต่อ : 086 8692778สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment