กางเต็นท์ปลูกป่าเพื่อชุมชนเขาตะเคียนโง๊ะ

กฤษณ์อาสา

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ชอชอบคุณอาสาทุกท่านมากครับ


ปลูกป่า3อย่าง

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 07 ก.ย. 2562 08:00 ถึง อาทิตย์, 08 ก.ย. 2562 17:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 33 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เขาตะเคียนโง๊ะ ตำบล : ทุ่งสมอ อำเภอ : เขาค้อ จังหวัด : เพชรบูรณ์ 67270

รายละเอียดงานอาสา

ปลูกป่า3อย่าง

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติรวมถึงพื้นที่ป่าในชุมชน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือนำต้นไม้มาทำประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงส่งผลให้พื้นที่ป่าลดจึงเห็นว่าควรเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นเพื่อจะทดแทนที่ถูกทำลายไป

จึงคิดความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นการทำสิ่งที่มีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการเสียสละให้แก่ชุมชน เป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและยังช่วยปรับปรุงทัศนียจากพื้นที่ที่เคยมีสภาพแห้งแล้งไม่สวยงาม การทำโครงการปลูกป่าครั้งนี้ช่วยทำให้ทัศนียภาพมีความสวยงามขึ้น ร่มรื่น ซึ่งทั้งยังสามารถเป็นที่พักผ่อนให้ชาวบ้านและคนอื่นมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่การปลูกป่าครั้งนี้
การจัดทำโครงการครั้งนี้ผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญของป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จึงเห็นสมควรที่จะจัดทำโครงการนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้จิตอาสาฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกป่าปรับปรุงทัศนียภาพ
3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ
4เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณรอบๆ รวมทั้งเป็นการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชน

ประโยชน์ต่อทำโครงการ
1. เป็นการสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้
2. เป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบให้ผู้จัดทำต่อธรรมชาติ
3. เป็นการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติจริง
4. เป็นการเสียสละเพื่อชุมชน
5. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กำหนดการ
วันศุกร์6กันยายน2562
นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานี,BTSอารีย์
20.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื่อ
21.00น.ออกเดินทาง สู่ เขาค้อ
05.00น.ทำธุระส่วนตัว แวะถ่ายรูปไปรณีย์เขาค้อ รับประทานอาหารเช้า
08.00น.เดินทางสู่พระตำหนักเขาค้อ
10.00น.เดินทางสู่กังหันลม
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
13.00น.แวะร้านกาแฟฟิโนลาเต้วิว360องศา
14.00น.เดินทางสู่เขาตะเคียนโง๊ะ
15.00น.ทำกิจกรรมปลูกป่า
16.00น.กางเต๊นท์ขาตะเคียนโง๊ะ
18.00น.รับประทานอาหารเย็น
20.00น.พูดคุย ประชุมค่าย
21.00น.พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่8ก.ย2562
05.00น.ตื่นนอนชมทะเลหมอก
07.00น.รับประทานอาหารเช้า
08.30น.ออกเดินทางสู่ วัดผาซ่อนแก้ว
10.30น.ออกเดินทางกลับ
13.00น.แวะรับประทานไก่ย่างวิเชียร
19.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 07 ก.ย. 2562 08:00 ถึง อาทิตย์, 08 ก.ย. 2562 17:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 33 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เขาตะเคียนโง๊ะ ตำบล : ทุ่งสมอ อำเภอ : เขาค้อ จังหวัด : เพชรบูรณ์ 67270

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

เขาตระเคียนโง๊ะ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รับสมัคร40ท่าน
ค่าใช้จ่ายท่านละ1490บาท
1.ค่ารถตู้ไปกลับ
2ค่าอาหาร2มื้อ
3.ค่ากางเต๊นท์เขาตะเคียนโง๊ะ
4.ค่าต้นกล้า

เต๊นมีให้ยืมทุกท่านนอนเต๊นละ2ท่าน

วิธีการสมัคร
1.กดสมัครได้ที่นี่ก่อนเพื่อสะสมชั่วโมงงานอาสา
2.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4รอการตอบรับ

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.เสื้อแขนยาว
3.ร้องเท้าผ้าใบ
4.ยารักษาโรค
5.เสื้อกันฝน
6.ถุงนอน (ไม่มีแจ้งมีให้ยืม)

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : กฤษณ์อาสา
เบอร์ติดต่อ : 0922596818สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment