ล่องรถไฟไปบำเพ็ญประโยชน์ ตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ EP2

กฤษณ์อาสา

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณอาสาทุกท่านมากครับ


ล่องรถไฟ

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 15 ก.ย. 2562 08:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 75 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 9 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : น้ำตกไทรโยคน้อย ตำบล : ลุ่มสุ่ม อำเภอ : ไทรโยค จังหวัด : กาญจนบุรี 71150

รายละเอียดงานอาสา

ล่องรถไฟ

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดี โดยกลุ่มอาสาเล็กๆ ที่มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยขาดความมีวินัยในตนเองและสวนสาธารณะจึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำดีได้ไม่ต้องอาย” ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น

กดติดตามเพจได้ที่นีก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนคำนึงถึงการรักษาความสะอาดของน้ำตกไทรโยคน้อย
2. เพื่อส่งเสริมให้รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนของตนแบบยั่งยืน
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึก ระหว่างเด็กๆ ผู้ใหญ่และผู้พบเห็น
4. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของคนในสังคมในด้านที่ดี

ภารกิจอาสา

1เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำตกไทนโยคน้อย
2.ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้ำตกไทรโยคน้อย

กำหนดการ
อาทิตย์ที่15ก.ย 2562
06.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื้อ

06:30 เดินทางจากสถานีกรุงเทพผ{ขึ้นสถานนีกลางทางจะแจ้งในไลกลุ่ม}


07:40 ถึงสถานีนครปฐม นมัสการองค์ปฐมเจดีย์ เดินซื้อของได้ 40 นาที


08:20 รถไฟออกจากสถานีนครปฐม


09:35 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว จอดให้ลงถ่ายรูป


10:00 ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว


11:00 ถึงถ้ำกระแซะ ชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์


11:30 ถึงน้ำตกไทรน้อย ทำกิจกรรม ปลูกป่า เก็บขยะ พักผ่อน ถ่ายรูป 3 ชั่วโมง


14:25 ออกจากน้ำตก แวะชมสุสานทหารพันธมิตร


16:53 พร้อมกันที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อกลับ กทม

19:25 ถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 15 ก.ย. 2562 08:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 75 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 9 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : น้ำตกไทรโยคน้อย ตำบล : ลุ่มสุ่ม อำเภอ : ไทรโยค จังหวัด : กาญจนบุรี 71150

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

น้ำตกไทรโยคน้อย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รับสมัคร75ท่าน
ค่าสมัครท่านละ370บาท
1.ค่ารถไฟ ไปกลับ
2.ค่าต้นกล้า
3.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
4.ค่าวิทยากร
5.อาหารเที้ยง ข้าวห่อใบตอง น้ำดื่ม

วิธีการสมัคร
1.กดสมัครได้ที่นี่ก่อนเพื่อสะสมชั่วโมงงานอาสา
2.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
https://www.facebook.com/kritAsa/
4รอการตอบรับสิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.เสื้อแขนยาว
3.ร้องเท้าผ้าใบ
4.ยารักษาโรค

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : กฤษณ์อาสา
เบอร์ติดต่อ : 0922596818สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


ศจีพิมพ์ รัตนสูรย์ (อาสา)
1 week ago

ขอสมัครจิตอาสา น้ำตกไทรโยกน้อย ในชื่อ ศจีพิมพ์ รัตนสูรย์ และกลุ่มเพื่อน รวม 8 คน นะคะ