วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 อาสาทำดี ฟื้นฟูโรงเรียน “หลังน้ำท่วม” ร.ร.วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี ) อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยา

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมโอกาสหน้าเชิญร่วมกิจกรรมใหม่ครับ


ร่วมฟื้นฟูทาสี กัน

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 08 ก.ย. 2562 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี) ตำบล : ปากกราน อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา 13000

รายละเอียดงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 อาสาทำดี ฟื้นฟูโรงเรียน “หลังน้ำท่วม” ร.ร.วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี ) อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยา

.

หลักการเหตุผล

 จากในช่วงที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้จัดกิจกรรม BBL   ไปช่วย ทาสี อาคารเรียนและทาสีสนามเด็กเล่น ใน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทำให้ โรงเรียนในพื้นที่ ได้รับการ ปรับปรุงและทาสีกันไปเป็นที่เรียบร้อย


              ในปี 62 นี้ ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้รับ ข้อความ ขอความช่วยเหลือ จากโรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี)โดยแจ้งว่า ในปีนี้ช่วงที่ผ่านมา โดนน้ำท่วม สูงประมาณ 1 เมตร  และในเดือน ธันวาคมนี้ น้ำได้ลดลงแล้ว และอยากขอแรงจากอาสา มาช่วยกันปรับปรุง และทาสี ในส่วนที่ น้ำท่วม


                ดังนั้น ทางอาสาบ้านดินไทยจึงเปิดรับ สมัครอาสา ไปช่วยกัน ฟื้นฟู ซ่อมแซม  ทาสีอาคารเรียน ให้กับ โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี)   โดยงานนี้ จะไปช่วยกัน ปรับปรุงทาสี ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากน้ำท่วมกันครับ

ตารางกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 62 • 06.30 – 07.00 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ

 • 07.00- 09.00น.         เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน

 • 09.00- 09.30น.          โรงเรียน กล่าวต้อนรับ  + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน

 • 10.30 - 12.00 น.       ร่วมกันฟื้นฟู ซ่อมแซม ทาสี โรงเรียน

 • 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันฟื้นฟู ต่อ

 • 15.00 - 16.00 น.      เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา

 • 16.00 – 19.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย


หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สิ่งที่คาดว่าจะได้

สิ่งที่คาดว่าจะได้ • 1. ได้ทำบุญ ฟื้นฟูโรงเรียนถูกน้ำท่วม

 • 2. ได้เรียนรู้และ ทาสีอาคารเรียน

 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร

 • 4. ได้พักผ่อน  

สวัสดิการ

สวัสดิการ • อาหาร  1 มื้อ

 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม

 • อุปกรณ์สำหรับ ทำกิจกรรมทั้งหมด

 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

ขั้นตอนการสมัคร

.

ค่าใช้จ่ายและการขึ้นรถ

จำนวนที่รับสมัคร 50 ท่าน


ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท   เดินทางเอง  390 บาท


หมายเหตุ  นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.30-07.00 น.วันอาทิตย์ที่  8 กันยายน 2562 


โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ 
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์ 


เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์


และสลิป(วันเวลาการโอนเงิน)มาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ

หมายเหตุ


-การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
-ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
-หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
-หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
-หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
-หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 5 วัน 
-ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
-หากแจ้งก่อนกิจกรรม 2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
-หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้


(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 08 ก.ย. 2562 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี) ตำบล : ปากกราน อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา 13000

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา 06.30-07.00 น.วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท เดินทางเอง 390 บาท

หมายเหตุ นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา 06.30-07.00 น.วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

และสลิป(วันเวลาการโอนเงิน)มาที่ yobaandin@hotmail.com

( สำหรับท่านที่เดินทางเองเมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้วทางทีมงานจะส่งแผนที่ให้อีกครั้ง)

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment