วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 62 รับสมัคร อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 8 ปี 62 )

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมโอกาสหน้าเชิญร่วมกิจกรรมใหม่ครับ


ร่วมปลูกป่าด้วย หนังสติ๊กกัน

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 15 ก.ย. 2562 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หน่วยพิทักษ์ป่าหน่องยาว ตำบล : ตะนาวศรี อำเภอ : สวนผึ้ง จังหวัด : ราชบุรี 70180

รายละเอียดงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 62 รับสมัคร อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 8 ปี 62 )

.

แนวคิดในการจัด

แนวคิดในการจัด


                         ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้จัดนำอาสาสมัครไปช่วยกันทำโป่งเทียมที่ เขาใหญ่ งานนี้ได้เรียนรู้การทำโป่งที่ถูกวิธี           หลังจากกลับจากเขาใหญ่ ทางทีมงานได้ เข้าไปเยี่ยม     “พี่ประทีป อาสาเก่า  (หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี)”   และได้รับทราบว่าในพื้นที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีสัตว์อาศัยอยู่จำนวนมาก และพื้นโป่งธรรมชาติเริ่มขาดแคลน เนื่องจากสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์บ่อยๆๆ  


                      ดังนั้นกลุ่มบ้านดินไทยเครือข่ายจิตอาสา จึงมีแนวคิดที่จะชักชวนอาสาสมัครเข้าไปช่วยกัน สร้างทุ่งหญ้า และเพิ่ม ต้นไม้ให้ผืนป่า  นอกจากนี้ไปช่วยกัน ทำทำฝายหินทิ้ง ที่จะช่วยชะลอนน้ำให้ไหลช้าลง  ในพื้นที่  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เพื่อช่วยกันอนุรักษ์น้ำอีกด้วย

ตารางกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่  15 กันยายน  62


06.00 น. – 09.30 น.              เดินทางมากิจกรรม 


09.30 น. – 10.30 น.              แนะนำพื้นที่แบ่งกลุ่มทำงาน


10.30 น. –11.00 น.               เรียนรู้และช่วยกันทำโป่ง 


11.00 น. –12.00 น.               เรียนรู้ ช่วยกันไปปลูกป่าด้วย หนังสติ๊ก


12.00 น. -  13.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยง


13.00 น. -  15.00 น.             เรียนรู้และช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ


15.00 น. – 16.00 น.              พักผ่อนเล่น


16.00 น. – 19.00 น.              เดินทางกลับ โดยปลอดภัย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   1. ได้ช่วยกันปลูกป่าชายเลน ลดโลกร้อน

  2. ได้ช่วยกันสร้างทุ่งหญ้า

  3. ได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

  4. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝายชะลอน้ำร่วมกัน

  5. ได้เพื่อนที่มีความคิดเดียวกัน

  6. ได้พักผ่อน

สวัสดิการ

สวัสดิการ


         มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม


        อาหารเที่ยง


        วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม


       อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

การขึ้นรถ 

การขึ้นรถ    นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  วันอาทิตย์ที่ 15 อาทิตย์ 62 วลา 06.30 - 07.00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

.

สมทบค่าใช้จ่าย

สมทบค่าใช้จ่าย


ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท


เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท


ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์


ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์


เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233


และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์


(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา


โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ

หมายเหตุ


-การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม


-ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน


-หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย


-หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ


-หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์


-หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 


-ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้


-หากแจ้งก่อนกิจกรรม 2-6วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้


-หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้


(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 15 ก.ย. 2562 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หน่วยพิทักษ์ป่าหน่องยาว ตำบล : ตะนาวศรี อำเภอ : สวนผึ้ง จังหวัด : ราชบุรี 70180

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 15 อาทิตย์ 62 วลา 06.30 - 07.00 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690 บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่ yobaandin@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment