อาสาทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้บ้านราชวิถี 22 ก.ย.62 ( เต็มแล้วนะคะ )


เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 22 ก.ย. 2562 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 25 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะหเด็กหญิงบ้านราชวิถี ตำบล : ทุ่งพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดงานอาสา

อาสาสมัครทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้บ้านราชวิถี อาทิตย์ที่ 22 กย.62

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆ และอาคารสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และบริเวณโดยรอบเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะเดียวกันพี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางมูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในและรอบๆอาคารดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้น


โดยมีรายละเอียด ต่อไปนี้


@ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.62  เวลา 8.30-12.00 น.


⇒ ต้องการอาสา   25 คน


⇒ วิธีการสมัคร
1.แจ้งความประสงค์การสมัครในเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา เพื่อบันทึกชั่วโมงจิตอาสา
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์มูลนิธิสุขภาพไทย และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3.ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ thaihof@gmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ 02-589-4243 ,02-591-8092 กด 15
4.รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะพิจารณารับอาสา จากใบสมัครที่ส่งไปที่มูลนิธิสุขภาพไทยเท่านั้น หากเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที


ใบสมัครราชวิถี-ทำความสะอาด ..คลิกที่นี่


สอบถามเพิ่มเติม : มูลนิธิสุขภาพไทย
โทร.02-589-4243 , 02-591-8092 หรืออีเมล์ thaihof@gmail.com


ดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนโดย
-มูลนิธิสุขภาพไทย
-สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)
-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)


…………………………………………………………………………………………………..

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 22 ก.ย. 2562 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 25 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะหเด็กหญิงบ้านราชวิถี ตำบล : ทุ่งพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

การเดินทาง

แผนที่ Google Mapคำอธิบายสถานที่จัดงาน

ด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุด) ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

รถเมล์ สาย 12 ,18 ,28, 108 , 515 ,542
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัย แล้วต่อรถเมล์ สาย 12 28 108

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-589-4243
E-mail : thaihof@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment