จิตอาสาทำความสะอาดศูนย์เรียนรู็ บ้านเด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) (อาสาสมัครเต็มแล้วค่ะ)


เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 26 ต.ค. 2562 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 25 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตำบล : รังสิต อำเภอ : ธัญบุรี จังหวัด : ปทุมธานี 12110

รายละเอียดงานอาสา

จิตอาสาทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ บ้านเด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยทำงานด้านอาสาสมัครร่วมกับ 5 บ้าน ได้แก่ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด บ้านเด็กอ่อนรังสิต บ้านเด็กหญิงราชวิถี บ้านเด็กพิการเฟื่องฟ้า และบ้านเด็กพิการนนทภูมิ และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองฯจะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก หรือทำความสะอาดอาคารกิจกรรมเรียนรู้ของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักพอควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางมูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในอาคารพักเด็กและบริเวณรอบๆอาคาร เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้น
..
กิจกรรมทำความสะอาดในเดือนตุลาคมนี้


@ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  เวลา 8.30-12.00 น.


ต้องการอาสาสมัคร 25 คน  ทำความสะอาดในอาคารโรงอาหารของเด็ก และห้องอุปกรณ์ของเล่นเด็ก
– เช็ดถูพื้น เช็ดกระจก ล้างโต๊ะเก้าอี้ เช็ด-ล้างอุปกรณ์ของเล่นพัฒนาทักษะของเด็ก ฯลฯ


ดาวนโหลดใบสมัครในเอกสารที่แนบมาด้วย พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
และส่งกลับมาที่ มูลนิธิสุขภาพไทย อีเมล์ thaihof@gmail.com


ดาวน์โหลดใบสมัครบ้านรังสิต-ทำความสะอาด26ตค62


สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
อีเมล์ thaihof@gmail.com


สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)


ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 26 ต.ค. 2562 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 25 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตำบล : รังสิต อำเภอ : ธัญบุรี จังหวัด : ปทุมธานี 12110

การเดินทาง

แผนที่ Google Mapคำอธิบายสถานที่จัดงาน

ที่อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านข้างตึกฉัตรชมพู ภายในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รถเมล์ สาย 188 , ปอ.538 ปอ.523

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-589-4243
E-mail : thaihof@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment