บูรณะ

ธรรมชาติ

การศึกษา

อาสาบ้านดินไทย

เวลาที่อาสาร่วมทำ

8445 ชั่วโมง
1.เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างบ้านดิน 2.เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกับอาสาสมัคร งานอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสิ่้งแวดล้อม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 3 หมู่ 11 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 36150

เบอร์โทรศัพท์ : 086-770-2233 , 086-770-2233

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.baandinthai.com


งานอาสาปัจจุบัน

อาสาบ้านดินไทย

11 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 ต.ค. 2562 - 10 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

26 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 ต.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

19 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 ต.ค. 2562 - 18 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

20 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ก.ย. 2562 - 17 ต.ค. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสาบ้านดินไทย

19 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

17 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 พ.ย. 2560 - 15 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

23 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

24 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ