บูรณะ

ธรรมชาติ

การศึกษา

อาสาบ้านดินไทย

เวลาที่อาสาร่วมทำ

7737 ชั่วโมง
1.เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างบ้านดิน 2.เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกับอาสาสมัคร งานอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสิ่้งแวดล้อม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 3 หมู่ 11 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 36150

เบอร์โทรศัพท์ : 086-770-2233 , 086-770-2233

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.baandinthai.com


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสาบ้านดินไทย

17 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 มิ.ย. 2562 - 12 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

25 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 มิ.ย. 2562 - 22 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 ก.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

08 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ส.ค. 2562 - 04 ก.ย. 2562

อ่านต่อ