ผู้สูงอายุ

เด็ก

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

1003 ชั่วโมง
เพื่อให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ (เด็กสมองพิการ) โดยครอบครัว

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02 539 2916 , 025399958

เบอร์โทรสาร : 02 539 9706

เว็บไซต์ : http://www.fcdthailand.org


งานอาสาปัจจุบัน

อาสารณรงค์ฝุ่น PM2.5 (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

15 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสาใส่ซอง ส่งสุข ส.ค.ส. ปี 61 (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

09 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

24 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560

120 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 5 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

อาสาตาวิเศษ-มือขยัน (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 12 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

อาสาส่องภาพ (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

อาสาเดอะฮีโร่ (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 6 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

อาสาช่างเสริฟ (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561

อ่านต่อ