ผู้สูงอายุ

สุขภาพ

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ปี 6

เวลาที่อาสาร่วมทำ

2877 ชั่วโมง
1 สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อการทำงานจิตอาสา ที่ยังไม่มีมาก่อน 2  แจกยางยืดออกกำลังกายให้สถานสงเคราะห์คนชราทั้งประเทศไทย  3 แจกยางยืดให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการใช้ยางยืดตามสถานที่ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด 4 สร้างแรงบันดาลใจในการให้ ให้กับผู้อื่น 5 สร้างเครือข่ายผู้ให้ยางยืดให้ได้มากที่สุด 1 สอนถักยางยืดในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไปมอบ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงตาม รพ. ผู้พิการในสถานสงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ เด็กนักเรียนตาบอดฯ  2 สอนท่ากายบริหารที่เหมาะกับยางยืด  3 สอนแนวคิดการทำความดี ด้วยการให้

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : - แสนสุข เมืองชลบุรี 20130

เบอร์โทรศัพท์ : 0819298454 อ.เม , 0819054828 ป้อม

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://facebook : ยางยืดเปลี่ยนชีวิต


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ยางยืดช่วยนักปั่น (ตาบอด) (เช้าไป-เย็นกลับ)

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ปี 6

25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 42 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ปี 6

25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 7 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ปี 6

25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 6 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ปี 6

09 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ปี 6

09 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ปี 6

14 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ม.ค. 2561 - 04 ม.ค. 2561

อ่านต่อ