ผู้สูงอายุ

เด็ก

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

977 ชั่วโมง
เพื่อให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ (เด็กสมองพิการ) โดยครอบครัว

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02 539 2916 , 025399958

เบอร์โทรสาร : 02 539 9706

เว็บไซต์ : http://www.fcdthailand.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสาขายของตลาดเดินได้ (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

02 มิ.ย. 2561 - 02 มิ.ย. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

18 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 24 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

29 ส.ค. 2561 - 02 ก.ย. 2561

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ส.ค. 2561 - 27 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

28 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ส.ค. 2561 - 27 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

02 ก.ย. 2561 - 02 ก.ย. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 ส.ค. 2561 - 01 ก.ย. 2561

อ่านต่อ