ผู้สูงอายุ

เด็ก

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

977 ชั่วโมง
เพื่อให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ (เด็กสมองพิการ) โดยครอบครัว

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02 539 2916 , 025399958

เบอร์โทรสาร : 02 539 9706

เว็บไซต์ : http://www.fcdthailand.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสาจัดของขนของเพื่อน้อง (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

21 มี.ค 2562 - 21 มี.ค 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 มี.ค 2562 - 20 มี.ค 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

02 เม.ย. 2562 - 02 เม.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 มี.ค 2562 - 01 เม.ย. 2562

อ่านต่อ

อาสาสติ๊กเกอร์ qr code facebook (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

17 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 17 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสาชาวสวน (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

18 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

22 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

26 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ