ผู้สูงอายุ

เด็ก

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

995 ชั่วโมง
เพื่อให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ (เด็กสมองพิการ) โดยครอบครัว

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02 539 2916 , 025399958

เบอร์โทรสาร : 02 539 9706

เว็บไซต์ : http://www.fcdthailand.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ

อาสาจัดบอร์ด (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 7 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

08 ก.ค. 2562 - 08 ก.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 5 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 ก.ค. 2562 - 07 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

12 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสา Meet and Give Festival (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

13 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสาเก็บข้อมูลชุมชน (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562

อ่านต่อ