เด็ก

ศิลปะ

ศาสนา

Happy Dolls Project

เวลาที่อาสาร่วมทำ

1025 ชั่วโมง
"Happy Dolls Project" เป็นธุรกิจ ที่มีกิจกรรมเพื่อสังคม "Happy Dolls Project" สร้างขึ้นโดยคาดหวังเพียงเพื่อจะมอบความสุขให้แก่ผู้รับ :) Happy Dolls Project ขายตุ๊กตาทำมือจากความรัก เพื่อมอบความรักจากมือ สู่ทุกท่าน และทำกิจกรรมสังคมด้วยตุ๊กตา Happy Dolls เพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กที่มีความต้องการในสังคม ทั้งจากถิ่นทุรกันดาร และ/หรือ เด็กป่วยเรื้อรังใน รพ.

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 6/52 หมู่ 1 บางกรวย บางกรวย 11130

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.happydollsproject.com


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

Happy Dolls Project

14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

Happy Dolls Project

22 ก.ค. 2561 - 22 ก.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

Happy Dolls for Nurse & More (เช้าไป-เย็นกลับ)

Happy Dolls Project

03 ส.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 ส.ค. 2561 - 02 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

Happy Dolls Project

19 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 ส.ค. 2561 - 18 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

Happy Dolls Project

16 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

Happy Dolls @ ตลาดน้ำใจ ครั้งที่ 3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

Happy Dolls Project

05 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 60 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 ก.ย. 2561 - 04 ต.ค. 2561

อ่านต่อ