เด็ก

ศิลปะ

ศาสนา

Happy Dolls Project

เวลาที่อาสาร่วมทำ

1025 ชั่วโมง
"Happy Dolls Project" เป็นธุรกิจ ที่มีกิจกรรมเพื่อสังคม "Happy Dolls Project" สร้างขึ้นโดยคาดหวังเพียงเพื่อจะมอบความสุขให้แก่ผู้รับ :) Happy Dolls Project ขายตุ๊กตาทำมือจากความรัก เพื่อมอบความรักจากมือ สู่ทุกท่าน และทำกิจกรรมสังคมด้วยตุ๊กตา Happy Dolls เพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กที่มีความต้องการในสังคม ทั้งจากถิ่นทุรกันดาร และ/หรือ เด็กป่วยเรื้อรังใน รพ.

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 6/52 หมู่ 1 บางกรวย บางกรวย 11130

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.happydollsproject.com


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

Happy Dolls for Nurse 2019 II (เช้าไป-เย็นกลับ)

Happy Dolls Project

20 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 มี.ค 2562 - 19 เม.ย. 2562

อ่านต่อ

Happy Dolls for Nurse 2019 II (เช้าไป-เย็นกลับ)

Happy Dolls Project

27 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 31 มี.ค 2562 - 26 เม.ย. 2562

อ่านต่อ

Happy Dolls for Nurse 2019 II (เช้าไป-เย็นกลับ)

Happy Dolls Project

20 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562

อ่านต่อ

Happy Dolls Project

11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 เม.ย. 2562 - 10 พ.ค. 2562

อ่านต่อ

Happy Dolls Project

22 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 34 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 31 พ.ค. 2562 - 11 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ

Happy Dolls Project

02 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 120 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 24 มิ.ย. 2562 - 01 ก.ค. 2562

อ่านต่อ