ธรรมชาติ

ผู้สูงอายุ

การศึกษา

เด็ก

ศิลปะ

บูรณะ

แมลงปออาสา เชียงใหม่

เวลาที่อาสาร่วมทำ

0 ชั่วโมง
1.ต้องการพัฒนาจิตใจบุคคลทั่วไปให้มีจิตอาสาผ่านรูปแบบงานอาสา 2.ต้องการช่วยเหลือชุมชน สังคม โดยใช้รูปแบบงานอาสาเป็นการขับเคลื่อนภารกิจ ภารกิจของกลุ่มต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไป ลองมาเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำงานอาสาสมัคร เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆของสัมคม ชุมชน ที่เราอยู่ และคนอาสาตัวเล็กๆอย่างพวกเรา พอจะมีอะไรบ้างที่สามรถช่วยเหลือสังคมและชุมชนได้ " เปิดมุมมอง ทัศนคติ ออกไปเรียนรู้โลก ผ่านการทำงานจิตอาสา เพื่อเข้าใจ สังคม ผู้คนรอบข้าง และตัวเราเอง "     กลุ่มแมลงปออาสา ณ เชียงใหม่ เชื่อว่า การพัฒนาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นและเกิดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้องเริ่มจากการพัฒนาจิตใจ แนวคิด ทัศนคติ ของตัวเราเองก่อน เมื่อก้าวเเรกเริ่มที่เรา ความช่วยเหลือสังคม จะถูกส่งออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คอนเซปของกลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่  1.กิจกรรมเป็นลักษณะเชิงสังคมสงเคราะห์ และ พัฒนาจิตใจ ไม่เน้นวิชาการแต่เน้นการรับรู้ที่เป็นธรรมชาติ 2.เน้นกระบวนการ การเรียนรู้ภายในและพัฒนาจิตใจบ่มเพาะแนวคิดจิตอาสาให้แก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ในชุมชนเมืองเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการแสวงหาคุณค่าในชีวิตผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสา 3.มุ่งเน้นงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาจิตใจไปที่ จ.เชียงใหม่  และพื้นที่ภาคเหนือ        กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. มิติภายนอก จิตอาสาเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมอาสา - กิจกรรมงานอาสา เข้าไปช่วยเหลือชุมชน หรือ สถานที่ ในลักษณะสังคมสงเคราะห์ เช่น ทำกิจกรรมกับน้องๆคนตาบอด , คนชรา , เด็กด้อยโอกาส , กลุ่มคนพิการ , เป็นต้น 2. มิติภายใน - กิจกรรม Work Shop เพื่อพัฒนามิติภายในของตนเอง โดยใช้กระบวนการจิตปัญญาเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรม เช่น กิจกรรม ตระหนักรู้ความตาย , กิจกรรม เรียนรู้ความรัก , กิจกรรม ศิลปะบำบัด เป็นต้น

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 417/18 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ : 0816736753

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Malangporarsa/?ref=settings


งานอาสาปัจจุบัน

ศิลปะบำบัดใจ (เช้าไป-เย็นกลับ)

แมลงปออาสา เชียงใหม่

18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ศิลปะบำบัดใจ ครั้งที่2 (เช้าไป-เย็นกลับ)

แมลงปออาสา เชียงใหม่

16 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

แมลงปออาสา เชียงใหม่

09 ธ.ค. 2561 - 09 ธ.ค. 2561

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 ธ.ค. 2561 - 08 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

แมลงปออาสา เชียงใหม่

15 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

แมลงปออาสา เชียงใหม่

19 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562

อ่านต่อ

แมลงปออาสา เชียงใหม่

16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ศิลปะบำบัดใจ (เช้าไป-เย็นกลับ)

แมลงปออาสา เชียงใหม่

18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 1 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560

อ่านต่อ