ผู้สูงอายุ

การศึกษา

เด็ก

สมาคมสายใยครอบครัว

เวลาที่อาสาร่วมทำ

726 ชั่วโมง
เป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อยู่กับ โรคจิตเวช ผ่านการศึกษา การสนับสนุน และการเป็นปากเป็นเสียงแทน ทำงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลโดยไม่หวังผลกำไร สมาคมสายใยครอบครัวได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีอาสาสมัครจากกลุ่มนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต ผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคคลทั่วไป 1)จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว เพื่อให้ความรู้กับผู้ดูแล ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป 2)จัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู และพัฒนาการมีส่วนร่วม ผู้ดูแล ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป 3)ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องสิทธิ และดูแลสิทธิให้ผู้ป่วย

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : ตึกกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์ : 02 528 7821 , 0891175283

เบอร์โทรสาร : 02-5267927

เว็บไซต์ : http://www.thaifamilylink.net/


งานอาสาปัจจุบัน

จังหวะชีวิต Workshop (เดือน ม.ค.) (เช้าไป-เย็นกลับ)

สมาคมสายใยครอบครัว

13 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 ธ.ค. 2561 - 09 ม.ค. 2562

อ่านต่อ

จังหวะชีวิต Workshop (เดือน ก.พ.) (เช้าไป-เย็นกลับ)

สมาคมสายใยครอบครัว

10 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 ม.ค. 2562 - 05 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

เติมพลังชีวิต (ก.พ.) (เช้าไป-เย็นกลับ)

สมาคมสายใยครอบครัว

16 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 ม.ค. 2562 - 12 ก.พ. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

CAR and BIKE หัวใจเขียวรวมใจทำดี (เช้าไป-เย็นกลับ)

สมาคมสายใยครอบครัว

02 ธ.ค. 2560 - 02 ธ.ค. 2560

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

สมาคมสายใยครอบครัว

11 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

จังหวะชีวิต Workshop (เดือน พ.ย.) (เช้าไป-เย็นกลับ)

สมาคมสายใยครอบครัว

12 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

CAR and BIKE หัวใจเขียวรวมใจทำดี (เช้าไป-เย็นกลับ)

สมาคมสายใยครอบครัว

02 ธ.ค. 2560 - 02 ธ.ค. 2560

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

จังหวะชีวิต Workshop (เดือน ธ.ค.) (เช้าไป-เย็นกลับ)

สมาคมสายใยครอบครัว

10 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

สมาคมสายใยครอบครัว

09 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ