ธรรมชาติ

ศิลปะ

การศึกษา

โรงบ่มอารมณ์สุข

เวลาที่อาสาร่วมทำ

1322 ชั่วโมง
พื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีแบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม องค์กรไม่แสวงหากำไร แต่แสวงหาความสุข

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 16 จตุจักร จตุจักร 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 081-515 8564

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.youtube.com/user/HappySeedsGroup


งานอาสาปัจจุบัน

โรงบ่มอารมณ์สุข

09 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562

74 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 49 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 พ.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

24 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562

36 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 มิ.ย. 2562 - 21 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

12 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562

71 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 มิ.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

01 ก.ย. 2562 - 01 ก.ย. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 9 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

01 ก.ย. 2562 - 01 ก.ย. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

04 ธ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562

98 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 49 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ส.ค. 2562 - 26 พ.ย. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

โรงบ่มอารมณ์สุข

15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560

50 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 39 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 พ.ย. 2560 - 13 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๑๐ (เช้าไป-เย็นกลับ)

โรงบ่มอารมณ์สุข

12 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 ส.ค. 2562 - 09 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

12 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 ส.ค. 2562 - 09 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560

72 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 ส.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560

72 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 29 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 พ.ย. 2560 - 18 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

โรงบ่มอารมณ์สุข

08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560

74 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ