เด็ก

มูลนิธิสุขภาพไทย

เวลาที่อาสาร่วมทำ

992 ชั่วโมง
1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะองค์รวมแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ 2.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครที่ทำงานเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ 3.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากรและอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ 4.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครผ่านงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ ชวนกันมา เป็นเพื่อนเล่น สอนการบ้านเด็กและเป็นอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ มูลนิธิสุขภาพไทย และเครือข่ายภาคี ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ ด้วยพลังจิตอาสา โดยมุ่งหวังให้พลังอาสาสมัครมีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมให้กับเด็กจำนวนมากมายที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ปัจจุบันมีเด็กพักอาศัยในสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 300 คน ในขณะที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กเหล่านั้นมีจำนวนจำกัดจึงมีผลต่อการดูแลเด็ก มูลนิธิสุขภาพไทยได้เปิดรับอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 พบว่า การมีอาสาสมัคร 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน โดยอาสามาทำหน้าที่พี่หรือเพื่อนให้กับเด็กๆ เพียงสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ต่อเนื่องสัก 3-4 เดือน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับเด็ก เช่น เด็กยิ้มแย้มขึ้น กล้าพูดกล้าแสดงออกขึ้น เด็กบางรายพัฒนาการล่าช้าก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น และพบว่าเด็กมี “ความสุข” เพิ่มขึ้นทุกคน             ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสุขภาพไทยจึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกันเป็นอาสาสร้างสุขให้ “เด็ก” ซึ่งมีกิจกรรมและพื้นที่รับอาสารวม 5 แห่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง.   ดำเนินงานอาสาสมัครร่วมกับสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ได้แก่ 1.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  2.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  จ.ปทุมธานี 3.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ(บ้านเฟื่องฟ้า) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 5.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ(บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 403 เทศบาลนิมิตรใต้ ซอย7 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ลาดยาว จตุจักร 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-4243 , 02-591-8092

เบอร์โทรสาร : 02-589-4243 ต่อ 15

เว็บไซต์ : http://www.thaihof.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

มูลนิธิสุขภาพไทย

22 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิสุขภาพไทย

28 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิสุขภาพไทย

19 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 ก.ย. 2562 - 15 ต.ค. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิสุขภาพไทย

26 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 ก.ย. 2562 - 15 ต.ค. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิสุขภาพไทย

27 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562

อ่านต่อ