มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

เวลาที่อาสาร่วมทำ

225 ชั่วโมง
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ กิจกรรมระดมทุนในด้าน การจำหน่ายสินค้าสร้างรอยยิ้ม, กิจกรรมวิ่งการกุศล

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : 02 075 2700 - 2

เบอร์โทรสาร : 02 075 2703

เว็บไซต์ : http://www.operationsmile.or.th/


งานอาสาปัจจุบัน

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

17 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561

15 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 12 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสาจัดของบริจาค (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

08 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 5 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

อาสาจัดพัสดุส่งไปรษณีย์ (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

21 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

02 ก.พ. 2561 - 02 ก.พ. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 6 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 ม.ค. 2561 - 01 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

17 มิ.ย. 2561 - 18 มิ.ย. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

จัดกระเป๋า Smile Bag (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

09 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 มิ.ย. 2561 - 08 ก.ค. 2561

อ่านต่อ