ศิลปะ

ธรรมชาติ

เด็ก

การศึกษา

ผู้สูงอายุ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

เวลาที่อาสาร่วมทำ

3704 ชั่วโมง
1. ปลูกฝังแนวคิดจิตอาสาที่เริ่มต้นทำได้ง่ายให้อาสาสมัคร 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ (กระดาษ) มาทำเป็นสมุดทำมือ ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง 3. ช่วยเหลือน้องๆที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน สร้างเสริมความมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมที่ทำได้ง่าย โดยการมาร่วมกันเปลี่ยนกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว เพื่อทำเป็นสมุดทำมือที่น่าใช้ แล้วนำไปมอบให้น้องๆด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ทำได้ เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตอาสามือใหม่

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทฯ 2044/21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 0896704600

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.paperranger.org


งานอาสาปัจจุบัน

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

25 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 เม.ย. 2562 - 24 พ.ค. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

28 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

18 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 ม.ค. 2561 - 17 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 ม.ค. 2561 - 23 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

10 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

03 มี.ค 2561 - 03 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ก.พ. 2561 - 02 มี.ค 2561

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

11 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ก.พ. 2561 - 10 มี.ค 2561

อ่านต่อ