ศิลปะ

ธรรมชาติ

เด็ก

การศึกษา

ผู้สูงอายุ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

เวลาที่อาสาร่วมทำ

3704 ชั่วโมง
1. ปลูกฝังแนวคิดจิตอาสาที่เริ่มต้นทำได้ง่ายให้อาสาสมัคร 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ (กระดาษ) มาทำเป็นสมุดทำมือ ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง 3. ช่วยเหลือน้องๆที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน สร้างเสริมความมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมที่ทำได้ง่าย โดยการมาร่วมกันเปลี่ยนกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว เพื่อทำเป็นสมุดทำมือที่น่าใช้ แล้วนำไปมอบให้น้องๆด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ทำได้ เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตอาสามือใหม่

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทฯ 2044/21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 0896704600

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.paperranger.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

06 ม.ค. 2562 - 06 ม.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ธ.ค. 2561 - 05 ม.ค. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

12 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ธ.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

20 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ธ.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

26 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ธ.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

09 ก.พ. 2562 - 09 ก.พ. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 ม.ค. 2562 - 08 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

10 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 ม.ค. 2562 - 09 ก.พ. 2562

อ่านต่อ