ชมรมพิทักษ์วัดไทร

เวลาที่อาสาร่วมทำ

142 ชั่วโมง
1.เพื่อรนณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักสามัคคี 2.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาววัดไทร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน 4.เพื่อป้องปรามไม่ให้บุคคลใดๆนำทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างและที่ดินของวัดไปดำเนินการใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 5.เพื่อป้องปรามพระสงฆ์ สามเณรในวัดไทรและประชาชน ที่จะมาทำความเสื่อมเสียและเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 1.จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ 2.เชิญชวนประชาชนเข้าวัดโดยจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักษาศีล ๕ 3.ร่วมพัฒนาบริเวณวัดให้มีความสะอาดและร่มรื่น 4.กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ลานกีฬา 5.จัดสอนภาษาอังกฤษฟรี ให้กับเด็กและผู้ใหญ่ 6.จัดสอนวิชาชีพต่างๆ

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : 022890793

เบอร์โทรสาร : 022920089

เว็บไซต์ : http://www.watsai.com


งานอาสาปัจจุบัน

สอนภาษาญี่ปุ่นให้น้อง (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

10 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 มิ.ย. 2561 - 09 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

สอนวิชาชีพให้ชุมชน (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

08 ก.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561

15 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 5 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 มิ.ย. 2561 - 06 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้องป.1-ป.3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.4-ป.6 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

1 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 1 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้องป.1-ป.3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

27 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้องป.1-ป.3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

10 พ.ย. 2561 - 10 พ.ย. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

สอนภาษาอังกฤษให้น้องป.1-ป.3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

20 ม.ค. 2561 - 10 มี.ค 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 24 พ.ย. 2560 - 08 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

จัดงานวันเด็กให้น้อง (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

23 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 พ.ย. 2560 - 08 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้องป.1-ป.3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

20 ม.ค. 2561 - 10 มี.ค 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 16 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้องป.1-ป.3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

20 ม.ค. 2561 - 10 มี.ค 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 64 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้อง (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

จัดงานสงกรานต์ (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

12 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 60 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2561

อ่านต่อ