ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

ONE FINE DAY

เวลาที่อาสาร่วมทำ

13256 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

ONE FINE DAY

18 ก.ย. 2563 - 20 ก.ย. 2563

45 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 เม.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

20 ส.ค. 2563 - 23 ส.ค. 2563

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ก.พ. 2563 - 19 ส.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

13 พ.ย. 2563 - 15 พ.ย. 2563

50 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 1 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 เม.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

24 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563

77 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ก.พ. 2563 - 23 ก.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

02 ธ.ค. 2563 - 07 ธ.ค. 2563

124 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 มี.ค 2563 - 01 ธ.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

09 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563

110 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 มี.ค 2563 - 08 ธ.ค. 2563

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ONE FINE DAY

22 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562

49 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ธ.ค. 2561 - 21 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

28 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค 2562

73 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ธ.ค. 2561 - 27 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

15 มี.ค 2562 - 17 มี.ค 2562

50 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ธ.ค. 2561 - 14 มี.ค 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

10 มี.ค 2562 - 10 มี.ค 2562

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 ธ.ค. 2561 - 09 มี.ค 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

09 มี.ค 2562 - 09 มี.ค 2562

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 ธ.ค. 2561 - 08 มี.ค 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

20 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562

14 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ม.ค. 2562 - 19 เม.ย. 2562

อ่านต่อ