ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

ONE FINE DAY

เวลาที่อาสาร่วมทำ

13256 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

ONE FINE DAY

21 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562

38 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

03 ม.ค. 2563 - 05 ม.ค. 2563

49 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ก.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

10 ม.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2563

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ต.ค. 2562 - 09 ม.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

25 ม.ค. 2563 - 25 ม.ค. 2563

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 ต.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

26 ม.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2563

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 ต.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

30 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 ส.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2563

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ONE FINE DAY

22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

05 เม.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2561

74 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 พ.ย. 2560 - 04 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

06 ก.พ. 2561 - 08 ก.พ. 2561

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 พ.ย. 2560 - 04 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561

50 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ธ.ค. 2560 - 18 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

27 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ธ.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

16 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ธ.ค. 2560 - 15 มี.ค 2561

อ่านต่อ