ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

ONE FINE DAY

เวลาที่อาสาร่วมทำ

13256 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

ONE FINE DAY

07 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563

50 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ต.ค. 2562 - 06 ก.พ. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

10 ก.พ. 2563 - 10 ก.พ. 2563

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ธ.ค. 2562 - 09 ก.พ. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

13 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ต.ค. 2562 - 12 ก.พ. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

20 ก.พ. 2563 - 23 ก.พ. 2563

78 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ก.ย. 2562 - 19 ก.พ. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

28 ก.พ. 2563 - 01 มี.ค 2563

23 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 พ.ย. 2562 - 27 ก.พ. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

12 มี.ค 2563 - 14 มี.ค 2563

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 พ.ย. 2562 - 11 มี.ค 2563

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ONE FINE DAY

23 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ธ.ค. 2560 - 22 มี.ค 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

03 ก.พ. 2561 - 03 ก.พ. 2561

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 ธ.ค. 2560 - 01 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

03 ก.พ. 2561 - 04 ก.พ. 2561

24 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 ธ.ค. 2560 - 02 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

26 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561

76 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 ธ.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

10 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561

37 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 ธ.ค. 2560 - 09 มี.ค 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

07 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561

40 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 ธ.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2561

อ่านต่อ