ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

ONE FINE DAY

เวลาที่อาสาร่วมทำ

13256 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

ONE FINE DAY

27 มี.ค 2563 - 29 มี.ค 2563

65 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 พ.ย. 2562 - 26 มี.ค 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

03 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563

76 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ธ.ค. 2562 - 02 เม.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

10 เม.ย. 2563 - 12 เม.ย. 2563

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ม.ค. 2563 - 09 เม.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

28 เม.ย. 2563 - 03 พ.ค. 2563

120 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ธ.ค. 2562 - 27 เม.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

07 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ม.ค. 2563 - 06 พ.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

15 พ.ค. 2563 - 17 พ.ค. 2563

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ม.ค. 2563 - 14 พ.ค. 2563

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ONE FINE DAY

22 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561

52 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 03 ม.ค. 2561 - 21 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

31 มี.ค 2561 - 01 เม.ย. 2561

36 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 ม.ค. 2561 - 29 มี.ค 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

15 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561

52 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 ม.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 ม.ค. 2561 - 23 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

อาสาพัฒนา ตามรอยเท้าเสือ (เช้าไป-เย็นกลับ)

ONE FINE DAY

31 มี.ค 2561 - 31 มี.ค 2561

16 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ม.ค. 2561 - 30 มี.ค 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

01 เม.ย. 2561 - 01 เม.ย. 2561

15 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค 2561

อ่านต่อ