ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

ONE FINE DAY

เวลาที่อาสาร่วมทำ

13256 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

ONE FINE DAY

24 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 ส.ค. 2562 - 23 พ.ย. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

01 ต.ค. 2563 - 04 ต.ค. 2563

74 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

22 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563

74 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 เม.ย. 2563 - 21 ต.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

06 พ.ย. 2563 - 08 พ.ย. 2563

72 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 เม.ย. 2563 - 05 พ.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

27 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563

47 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 เม.ย. 2563 - 26 พ.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

19 มิ.ย. 2563 - 21 มิ.ย. 2563

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ม.ค. 2563 - 18 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ONE FINE DAY

31 พ.ค. 2561 - 03 มิ.ย. 2561

76 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 16 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 ม.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

30 เม.ย. 2561 - 02 พ.ค. 2561

26 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 ม.ค. 2561 - 29 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

15 เม.ย. 2561 - 16 เม.ย. 2561

39 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ก.พ. 2561 - 14 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

11 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ก.พ. 2561 - 10 พ.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

10 ส.ค. 2561 - 13 ส.ค. 2561

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 03 ก.พ. 2561 - 09 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

21 ก.ค. 2561 - 22 ก.ค. 2561

38 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 29 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 ก.พ. 2561 - 20 ก.ค. 2561

อ่านต่อ