ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

ONE FINE DAY

เวลาที่อาสาร่วมทำ

13256 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

ONE FINE DAY

23 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562

14 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ส.ค. 2562 - 22 พ.ย. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

19 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 มี.ค 2563 - 18 พ.ย. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

05 ธ.ค. 2562 - 05 ธ.ค. 2562

13 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 ส.ค. 2562 - 04 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

23 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ก.ย. 2562 - 22 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

08 ธ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.ย. 2562 - 07 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

21 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562

37 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ก.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ONE FINE DAY

18 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ก.พ. 2561 - 17 พ.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

09 มิ.ย. 2561 - 10 มิ.ย. 2561

40 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ก.พ. 2561 - 08 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

25 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561

16 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 มี.ค 2561 - 24 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

31 ส.ค. 2561 - 02 ก.ย. 2561

50 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 มี.ค 2561 - 30 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

05 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 29 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 มี.ค 2561 - 04 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

14 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561

49 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 31 มี.ค 2561 - 13 ก.ย. 2561

อ่านต่อ