อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

เวลาที่อาสาร่วมทำ

0 ชั่วโมง
ส่งเสริมและประสานพื้นที่กิจกรรมเพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม อาสาสมัครกับกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาสต่างๆ และกับชุมชน

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6910438-9

เบอร์โทรสาร : 02-6910437

เว็บไซต์ : www.thaivolunteer.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ไม่มีงานอาสา