เด็ก

การศึกษา

ธรรมชาติ

บูรณะ

สุขภาพ

ผู้สูงอายุ

ศิลปะ

ศาสนา

เกษตร

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เวลาที่อาสาร่วมทำ

556 ชั่วโมง
ส่งเสริมและประสานพื้นที่กิจกรรมเพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม อาสาสมัครกับกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาสต่างๆ และกับชุมชน

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง ห้วยขวาง 10320

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6910438-9 , 095-9977724

เบอร์โทรสาร : 02-6910437

เว็บไซต์ : http://www.thaivolunteer.org


งานอาสาปัจจุบัน

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 03 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

25 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

18 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 35 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 ก.พ. 2561 - 17 มี.ค 2561

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

18 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 35 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 มี.ค 2561 - 17 มี.ค 2561

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

24 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

09 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

09 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

10 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 พ.ย. 2560 - 08 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

10 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 พ.ย. 2560 - 08 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 1 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 ธ.ค. 2560 - 18 ม.ค. 2561

อ่านต่อ