เด็ก

กฤษณ์อาสา

เวลาที่อาสาร่วมทำ

489 ชั่วโมง
กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชล สังคม และชาวบ้าน และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชลนั้นๆ การช่วยเหลือชุมชลต่างๆและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 277/6 บางปลาสร้อย เมือง 20000

เบอร์โทรศัพท์ : 0922596818

เบอร์โทรสาร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/kritAsa/


งานอาสาปัจจุบัน

กฤษณ์อาสา

11 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

19 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

29 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

07 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562

72 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 ก.ย. 2562 - 06 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

24 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 60 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 ก.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

17 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 75 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 ก.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

กฤษณ์อาสา

26 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560

13 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

09 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560

61 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

14 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

03 ก.พ. 2561 - 04 ก.พ. 2561

24 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 36 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 พ.ย. 2560 - 01 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

21 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ธ.ค. 2560 - 19 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

27 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561

34 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ธ.ค. 2560 - 25 ม.ค. 2561

อ่านต่อ