เด็ก

กฤษณ์อาสา

เวลาที่อาสาร่วมทำ

212 ชั่วโมง
กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชล สังคม และชาวบ้าน และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชลนั้นๆ การช่วยเหลือชุมชลต่างๆและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 277/6 บางปลาสร้อย เมือง 20000

เบอร์โทรศัพท์ : 0922596818

เบอร์โทรสาร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/kritAsa/


งานอาสาปัจจุบัน

กฤษณ์อาสา

26 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 24 ก.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

08 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561

34 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 ก.ค. 2561 - 06 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ก.ย. 2561 - 18 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

01 ธ.ค. 2561 - 02 ธ.ค. 2561

36 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ก.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

11 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 09 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

17 พ.ย. 2561 - 17 พ.ย. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 60 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 16 พ.ย. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

กฤษณ์อาสา

14 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ธ.ค. 2560 - 12 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

06 เม.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2561

59 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ม.ค. 2561 - 04 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

12 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561

59 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 ก.พ. 2561 - 10 พ.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

11 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 ก.พ. 2561 - 10 มี.ค 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561

32 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 มี.ค 2561 - 14 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

21 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561

อ่านต่อ