เด็ก

กฤษณ์อาสา

เวลาที่อาสาร่วมทำ

361 ชั่วโมง
กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชล สังคม และชาวบ้าน และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชลนั้นๆ การช่วยเหลือชุมชลต่างๆและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 277/6 บางปลาสร้อย เมือง 20000

เบอร์โทรศัพท์ : 0922596818

เบอร์โทรสาร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/kritAsa/


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

กฤษณ์อาสา

04 ส.ค. 2561 - 04 ส.ค. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 ก.ค. 2561 - 02 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

13 ต.ค. 2561 - 15 ต.ค. 2561

59 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 ก.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

03 พ.ย. 2561 - 04 พ.ย. 2561

17 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 ก.ค. 2561 - 01 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

01 ก.ย. 2561 - 02 ก.ย. 2561

24 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 ก.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

26 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 24 ก.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

08 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561

34 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 ก.ค. 2561 - 06 ก.ย. 2561

อ่านต่อ