เด็ก

กฤษณ์อาสา

เวลาที่อาสาร่วมทำ

361 ชั่วโมง
กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชล สังคม และชาวบ้าน และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชลนั้นๆ การช่วยเหลือชุมชลต่างๆและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 277/6 บางปลาสร้อย เมือง 20000

เบอร์โทรศัพท์ : 0922596818

เบอร์โทรสาร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/kritAsa/


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

กฤษณ์อาสา

23 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 ส.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ก.ย. 2561 - 18 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

01 ธ.ค. 2561 - 02 ธ.ค. 2561

36 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ก.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

11 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 09 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

17 พ.ย. 2561 - 17 พ.ย. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 60 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 16 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

24 พ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 90 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 23 พ.ย. 2561

อ่านต่อ