เด็ก

กฤษณ์อาสา

เวลาที่อาสาร่วมทำ

361 ชั่วโมง
กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชล สังคม และชาวบ้าน และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชลนั้นๆ การช่วยเหลือชุมชลต่างๆและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 277/6 บางปลาสร้อย เมือง 20000

เบอร์โทรศัพท์ : 0922596818

เบอร์โทรสาร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/kritAsa/


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

กฤษณ์อาสา

08 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561

42 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ต.ค. 2561 - 08 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

25 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 47 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

15 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561

35 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 พ.ย. 2561 - 14 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

22 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 47 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

20 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ธ.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2562

อ่านต่อ

กฤษณ์อาสา

27 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ธ.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2562

อ่านต่อ