บูรณะ

ธรรมชาติ

เด็ก

ผู้สูงอายุ

การศึกษา

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

เวลาที่อาสาร่วมทำ

2246 ชั่วโมง
ให้คนที่อยากลองทำงานอาสาแต่กล้าๆ กลัวๆ ได้ลองทำดู และทำมากขึ้นจนถึงเป็นผู้นำการจัดงานอาสาได้ด้วยตัวเองในอนาคต ทำกิจกรรมที่ไม่ยากเกินไปให้ส่วนรวม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 2 ซ.2 ถ.สายลวด ปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์ : 0800603888

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

16 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562

35 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 28 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 ก.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

07 ธ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562

35 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 28 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 ต.ค. 2562 - 06 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

21 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562

33 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 28 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ต.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

14 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562

34 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 28 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 ต.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

05 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 48 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 ต.ค. 2562 - 04 พ.ย. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

10 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561

36 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 28 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

10 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561

36 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 28 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 12 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

27 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 12 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

13 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 12 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 มี.ค 2561 - 12 มี.ค 2561

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561

36 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 24 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 02 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

อยากลอง ลองเลย : จิตอาสา ค่ายอาสา

01 พ.ค. 2561 - 22 พ.ค. 2561

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 37 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561

อ่านต่อ