กลุ่มดาวเหนือ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

0 ชั่วโมง
การรวมตัวกันของบุคคลหลากหลายอาชีพ เช่น กระบวนกร นักจิตวิทยา แม่บ้าน นักออกแบบ นักธุรกิจ แพทย์ นักศึกษา ฯ เพื่อทำกิจกรรมกับผู้ต้องขังในเรือนจำ และเยาวชนในสถานพินิจ โดยใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อเติบโตไปด้วยกัน กิจกรรมหนึ่งวัน ไปเช้า-เย็นกลับ รูปแบบเป็นกระบวนการกลุ่ม มีกระบวนกรนำกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมทั้งผู้ต้องขังและอาสาสมัครได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านศิลปะ เกม การสนทนากลุ่มย่อย และอื่นๆ

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 21/16 ซ.ชวกุล ถนนพญาไท ราชเทวี 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0891603588

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

กลุ่มดาวเหนือ

12 ก.พ. 2561 - 12 ก.พ. 2561

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 13 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

กลุ่มดาวเหนือ

05 มี.ค 2561 - 05 มี.ค 2561

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 13 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 ก.พ. 2561 - 03 มี.ค 2561

อ่านต่อ

กลุ่มดาวเหนือ

16 มี.ค 2561 - 16 มี.ค 2561

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 12 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 03 มี.ค 2561 - 14 มี.ค 2561

อ่านต่อ

กลุ่มดาวเหนือ

27 มี.ค 2561 - 27 มี.ค 2561

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 มี.ค 2561 - 26 มี.ค 2561

อ่านต่อ

กลุ่มดาวเหนือ

02 พ.ค. 2561 - 02 พ.ค. 2561

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 เม.ย. 2561 - 01 พ.ค. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

กลุ่มดาวเหนือ

12 ก.พ. 2561 - 12 ก.พ. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561

อ่านต่อ